Jdi na obsah Jdi na menu
 

  oceneni-1.jpg

Starosta Chodova Josef Hora (vpravo) přebírá medaili Antona Sollese.

CHODOV – U příležitosti výročních oslav udělil Chodov městská ocenění občanům, kteří se zasloužili o jeho rozvoj v různých oblastech. Také Sbor dobrovolných hasičů Chodov předal svým členům ocenění několika stupňů. Kromě udělování městských a hasičských ocenění došlo také k předávání slavnostních stuh. Starosta Josef Hora navíc obdržel od hornického spolku Solles Chodov medaili Antona Sollese za udržování montánních tradic. Slavnostní ceremoniál se konal v pátek večer ve společenském sálu KASS Chodov.

Městská ocenění

Městskou pečeť udělilo město Chodov následujícím občanům:

Hans-Ludwig Richter, starosta německého města Oelsnitz/Erzgebirge
Přátelská spolupráce mezi městy Chodov a Oelsnitz/Erzgebirge byla navázána v roce 1998. Oficiální partnerská smlouva byla podepsána v roce 2004. Díky osobnímu přístupu starosty Hans-Ludwig Richtera překročilo partnerství rámec „povinných“ kontaktů a pouze oficiálních akcí. Obě města spojuje historie hornictví, kterou jejich vedení, spolu s dalšími aktivitami, zapracovalo do společných projektů i do pravidelných společenských setkání.
 
Ing. František Štěpánek, předseda dozorčí rady společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
Ocenění Města Chodova bylo Františku Štěpánkovi uděleno za dlouhodobý významný přínos hnědouhelné společnosti na udržení příznivého sociálního klimatu v regionu, zejména vytvořením podmínek pro zaměstnanost občanů města Chodova i obyvatel Chodovska, za významnou podporu regionálního zdravotnického zařízení a rozvoje infrastruktury a v neposlední řadě také za podporu kulturních a sportovních aktivit, pořádaných na území města.

Listina města Chodova byla udělena následujícím občanům:

Erich Franče
V hornictví pracoval celý život – jako elektrikář a řidič velkostroje. Celých 25 let byl také báňským záchranářem a za tuto činnost mu byl v roce 1998 udělen stříbrný Záchranářský záslužný kříž. Návrh na ocenění Ericha Franče podal Hornický spolek Solles Chodov a město Chodov jej podpořilo také proto, že je platným pomocníkem při rozvíjení partnerství s německými partnerskými a patronátními městy.
 
Stanislav Ouředník
Stanislav Ouředník – „Děda“, je po celý svůj život trampem. Ke skautingu se znovu vrátil v roce 1989, kdy, spolu s dalšími, opět obnovili skautské středisko v Chodově. K vedení střediska se dostal v roce 1991 a vedl ho až do roku 2004. Poté vykonával funkci výchovného zpravodaje a dále pak vedoucího kmene dospělých, které se vzdal z rodinných důvodů v roce 2013. Nadále je platným a váženým členem chodovského střediska Junáku. 

Stanislav Parůžek
V Chodově byl znám jako obětavý pomocník všude tam, kde byla uplatnitelná jeho odbornost. Stal se špičkovým odborníkem ve Výzkumném ústavu pro sdělovací techniku A. S. Pavlova, poté pracoval pro Teslu Kolín, opravoval řídící jednotky CNC systémů v obráběcích strojích po celé Evropě. Byl u realizace projektu automatizace a elektrického zabezpečení železnice na šachtě, popularizátorem elektroniky a dlouhá léta promítal v chodovském kině v Bezručově ulici. Listina města Chodova mu byla udělena in memoriam. 

Vladimír Emr
Byl členem hasičského sboru v Chodově a v letech 1953 - 1977, kdy stál v čele závodu Buzuluk Chodov (od roku 1968 přejmenovaného na Chodos n.p. Chodov) přispíval k rozvoji chodovského hasičského sboru. Vysokou společenskou prospěšnost pro město mělo rozhodnutí o výstavbě nového strojírenského závodu a jeho vlastní realizace na začátku 60. let minulého století. Díky osobnímu nasazení Vladimíra Emra se mohl podnik přemístit do nových prostor. Do Chodova se pak nastěhovalo mnoho mladých rodin se strojařskými odborníky takřka z celé republiky. Listina města Chodova mu byla udělena in memoriam.

Mgr. Jiřina Mecelová
Jiřina Mecelová byla nejen učitelkou matematiky a fyziky, ale i učitelkou pro život, kdy dokázala přivést na správnou cestu nejednoho žáka. Byla osobností s velkým srdcem, všeobecným přehledem a logickým myšlením. V Chodově žila od roku 1973 a brzy se zapojila také do veřejného života jako kronikářka města či vedoucí pionýrů. Členkou zastupitelstva města byla od roku 1999 a členkou rady města od roku 2010. Listina města Chodova jí byla udělena in memoriam.

stuha-1.jpg

 Ceremoniál předávání slavnostních stuh.

Hasičská ocenění

Držitel ocenění SH ČMS ´Řád sv. Floriána´:

Ing. Josef Hora
Josef Hora vykonává již čtvrté volební období funkci starosty města Chodov. Jako tajemník městského úřadu se zasloužil zejména o přístavbu hasičské zbrojnice v roce 1996 a už jako starosta města o spojení uniformovaných složek města, tj. Městské policie Chodov a hasičů, do areálu v Husově ulici. Josef Hora je členem Sboru dobrovolných hasičů v Chodově oficiálně od roku 1972, členem žákovských a mládežnických hasičských kolektivů byl však od svých 10 let.

Držitel ocenění SH ČMS ´Medaile za mimořádné zásluhy´:

Bc. Ladislav Zapf, DiS.
Ladislav Zapf patří mezi odchovance Sboru dobrovolných hasičů Chodov. V dnešní době zastává již dvanáctý rok funkci starosty SDH a velitele družstva zásahové jednotky. Podílel se například na realizaci přístavby a přestavby hasičské zbrojnice v letech 1996 – 2001 a na procesu spojení Městské policie a hasičů do areálu hasičárny. Již delší dobu pracuje jako náměstek starosty Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Sokolově a jako člen výboru KSH ČMS Karlovarského kraje.

Držitelé ocenění SH ČMS ´Čestné uznání SH ČMS´:

Jiří Pergler
Jiří Pergler je členem Sboru dobrovolných hasičů Chodov již čtyřicet čtyři let. V minulosti byl přínosem při výchově mládeže jak u SDH Chodov tak v rámci okresu Sokolov a také Plzeňského a později Karlovarského kraje. Bezmála dvacet let zastával funkci velitele jednotky požární ochrany, kdy se zasloužil o pořízení nové požární techniky do města Chodov. Za jeho dlouholetou aktivní činnost a dobře odváděnou a příkladnou práci byl již několikrát oceněn ze strany města, i orgány SH ČMS.

Stanislav Šimral
Stanislav Šimral patří mezi odchovance Sboru dobrovolných hasičů Chodov. Od roku 1998 zastává funkci hlavního strojníka a pracuje na odboru Městského záchranného systému. Je starostlivým opravářem hasičské historické techniky, která vyjíždí na hasičské oslavy i za hranice ČR. V roce 2012 byl členem přípravného výboru Mistrovství ČR hry Plamen a soutěže dorostu SH ČMS v požárním sportu, pořádaného ve městě Sokolov. Již devátým rokem je spolupořadatelem Karlovarské ligy v hasičských soutěžích, kategorie mládeže.

Držitelé ocenění SH ČMS ´Medaile sv. Floriána´:

Ing. Jiří Kiss
Jiří Kiss patří mezi odchovance Sboru dobrovolných hasičů Chodov. V minulosti zastával pozici starosty SDH Chodov. V dnešní době vykonává již dvanáctým rokem funkci velitele zásahové jednotky PO. V minulosti se zasloužil o pořízení a obměnu požární techniky, konkrétně se jedná o dvě nové CAS 24 na podvozku T 815. Již delší dobu pracuje jako vedoucí odborné rady velitelů okresního sdružení Sokolov a jako člen odborné rady velitelů KSH ČMS Karlovarského kraje. Devátým rokem je hlavním organizátorem Karlovarské ligy v požárním sportu v kategoriích mužů a žen.

Ing. Jan Orava
Pan Jan Orava patří mezi odchovance sboru dobrovolných hasičů Chodov. V období studia na Vysoké škole báňské v Ostravě byl několik let pravidelným členem reprezentačních výběrů ČR v požárním sportu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V roce 1997 reprezentoval naši republiku v dánském Herningu, kde se v běhu na 100 metrů s překážkami umístil na celkovém 10. místě a v družstvech mužů na 2. místě. V současnosti je náměstkem starosty SDH Chodov a je velmi aktivním členem sboru a jednotky PO, kde zastává funkci velitele družstva.

  stuha-2.jpg

 Starosty SDH Chodov Ladislav Zapf (vpravo) přebírá slavnostní stuhu.