Jdi na obsah Jdi na menu
 

rojik1.jpg

Geolog Petr Rojík získal Cenu za mimořádný přínos Karlovarskému kraji.

KARLOVARSKÝ KRAJ -  Do jubilejního 10. ročníku vstoupila v letošním roce anketa Osobnost Karlovarského kraje. Veřejnost mohla během podzimu zasílat své nominace do dvou kategorií a navrhnout rovněž budoucího držitele ceny za mimořádný přínos kraji.

Kategorie ankety „Osobnost Karlovarského kraje“ za rok 2014:
• Osobnost v oblasti kultury a služeb veřejnosti
• Osobnost v oblasti podnikání
• Cena za mimořádný přínos kraji

Osobnost v oblasti kultury a služeb veřejnosti

MUDr. Miroslav Podlipský

Miroslav Podlipský působil v oboru stomatochirurgie v Karlovarském kraji padesát let. Začínal na zubním oddělení v Ostrově a později nastoupil do funkce primáře lůžkového oddělení ústní, obličejové a čelistní chirurgie v karlovarské nemocnici, kterou vykonával dvacet let. Po uzavření tohoto oddělení provozoval praxi ambulantního stomatochirurga a učil na Střední zdravotnické škole v Karlových Varech zubní laboranty. Kromě toho působil jako předseda Čestné rady Oblastní stomatologické komory Karlovarského kraje, je členem několika odborných společností a znalcem u Krajského soudu v Plzni. Ke své práci vždy využíval nejnovější metody a výsledky vědeckých poznatků. Během své dlouholeté praxe ošetřil a léčil tisíce pacientů, u kterých byl díky ohleduplnému a citlivému jednání velmi oblíben.

Mgr. Vladimír Prokop

Vladimír Prokop vystudoval Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, aprobaci český jazyk, výtvarná výchova a dějiny umění, a v současné době působí jako profesor na Gymnáziu Sokolov. Je předním odborníkem na ilustrátory české dobrodružné literatury, především pak na dílo Zdeňka Buriana. V roce 2005 byl mimo jiné kurátorem Burianovy reprezentativní výstavy v Jízdárně Pražského hradu, která se stala jednou z nejúspěšnějších výstav v historii České republiky. Kromě toho je rovněž autorem šesti titulů středoškolských skript z literatury a výtvarného umění, které jsou mezi studenty velmi oblíbené. Mimo to se také věnuje systematickému studiu regionálních památek a uměleckých osobností. Napsal například knihu „200 osobností Sokolovska“ či publikaci „Zapomenuté tváře“, která se zaměřuje na historii městského muzea v Lokti a portréty v jeho sbírkách. V současnosti dokončuje dvousvazkovou obrazovou encyklopedii pod názvem „Sokolovsko - umění, památky a umělci do roku 1945“.

prokop.jpg

Pedagog Vladimír Prokop je autorem řady naučných publikací.

Mgr. Tomáš Wizovský

Tomáš Wizovský působí jako kastelán státního hradu a zámku Bečov a zároveň jako soudní znalec v oboru stavebnictví, školství a kultury. Díky jeho příkladné péči patří bečovský zámek k nejnavštěvovanějším památkám u nás v regionu. Kromě toho, že se mu podařilo získat finanční prostředky na obnovu starobylého hradu, stojí také za projekty, prostřednictvím kterých se snaží přiblížit unikátní památku široké veřejnosti. Za jeden z nich mimo jiné dostal prestižní cenu Europa Nostra, kterou uděluje Evropská unie. Je autorem a spoluautorem celé řady odborných prací, monografií a mapových průvodců. Velkou pozornost věnuje také dětem, pro které se svými kolegy připravil speciální prohlídkové trasy. Před prázdninami pak jako první v České republice spustili web věnovaný výhradně nejmenším návštěvníkům památek.

Osobnost v oblasti podnikání

Ing. Rudolf Borýsek

Rudolf Borýsek je jednatelem a ředitelem společnosti Lias Vintířov. Firma působí na našem trhu přes dvacet let a v současné době vyrábí kompletní sortiment kvalitních stavebních materiálů. Ty si oblíbili stavitelé nejenom rodinných a bytových domů, ale i budov občanské vybavenosti a technických staveb po celé Evropě. Společnost kromě jiného i významným způsobem podporuje aktivity v oblasti kultury a sportu v regionu a přispívá na charitu. Rudolf Borýsek vedle toho, že provozuje úspěšnou firmu, také vykonává funkci viceprezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví a místopředsedy Regionálního stavebního sdružení Karlovy Vary. Je členem Evropského průmyslového senátu a dalších profesních a odborných organizací.

Petr Jelínek

Petr Jelínek je jednatelem společnosti Nelan, která sídlí na Chebsku. Firma se zabývá výrobou plastových, hliníkových a dřevěných stavebních výplní a na trhu působí přes dvacet let. Část produkce směřuje i za hranice, například na Ukrajinu, do Německa, Francie, Španělska, Dánska, Irska či Kanady. Společnost dbá na spokojenost nejenom svých zákazníků, obchodních partnerů, ale i pracovníků, kterých v současné době zaměstnává na čtyřicet. Kromě toho podporuje mnoho veřejných aktivit, od kulturních a sportovních akcí až po ty charitativní. Za svůj odpovědný přístup získala řadu ocenění. V uplynulém roce se stala nejenom Firmou roku Karlovarského kraje, ale také Odpovědnou firmou roku Karlovarského kraje a pyšní se titulem Společnost přátelská rodině. Letos byla nominována do projektu Český Goodwill, čímž se zařadila mezi společnosti, jejichž jediným cílem není zisk. Petr Jelínek převzal vedení firmy po svém otci a do budoucna doufá, že jeho děti budou v této tradici pokračovat.

Ing. Anton Jurica

Anton Jurica je ředitelem a předsedou představenstva stavební společnosti, která na našem trhu působí přes dvacet let. Firma se zaměřuje zejména na bytové, občanské a průmyslové stavby. Specializuje se ale i na rekonstrukci památkově chráněných objektů, kterým navrací jejich původní podobu. Společnost si zakládá na sledování nových technologií a za svou dlouholetou historii získala řadu ocenění v rámci soutěže Stavby Karlovarského kraje. Stabilně zaměstnává desítky pracovníků nejen v projekčních ateliérech v Ostrově a Sokolově, ale i v realizační stavební činnosti. Firma má rodinný charakter a mimo jiné podporuje nejrůznější školy, sportovní kluby a přispívá na kulturní akce celokrajského významu.

Cena za mimořádný přínos Karlovarskému kraji

RNDr. Petr Rojík, Ph.D.

Petr Rojík vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a od vojny pracuje v sokolovských dolech. V současné době působí ve společnosti Sokolovská uhelná v sekci báňský rozvoj, kde se zabývá využitím přírodních zdrojů.  Kromě toho, že je členem několika geologických a hornických organizací, pomáhá také při řešení úkolů v oblastech, jako je například ochrana životního prostředí, památek a kulturního dědictví. Mimo to také externě přednáší na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde byl studenty zvolen pedagogem roku. Je autorem celé řady odborných článků a spoluautorem mnoha publikací. Před více jak deseti lety vydal knihu „Historie cínového hornictví v západním Krušnohoří“. Ve svých mimopracovních aktivitách pomáhá rozvoji kulturních tradic, pořádá přednášky, na kterých bývá vždy plno, a připravuje nejrůznější exkurze a výlety. Je také amatérským hudebníkem a jak sám říká, kromě toho, že hraje na nervy, obsluhuje vše, co má klávesy.

Ing. Jiří Šindelář

Jiří Šindelář vystudoval zahradní a krajinářskou architekturu na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. V současné době působí jako manažer mikroregionu a zabývá se projekční činností. K jeho velkým úspěchům patří obnova bečovské botanické zahrady, která kdysi patřila k nejvýznamnějším sbírkovým zahradám v Čechách. Díky mnohaletému úsilí se Jiřímu Šindeláři a jeho kolegům podařilo zahradu zachránit a postupně zrekonstruovat. Zahrada se lotos v únoru stala řádným členem Unie botanických zahrad. V současnosti je jako jediná u nás otevřena veřejnosti 24 hodin denně 365 dní v roce a nabízí celou řadu zajímavých programů a akcí nejen pro velké, ale i pro malé návštěvníky.

Vladimír Štěpán

Vladimír Štěpán je hudebníkem tělem i duší. Působil přes třicet let jako ředitel Hudební školy v Aši, která pod jeho vedením jenom kvetla. Zasazoval se vždy o to, aby žáci využívali svých dovedností zejména v ansámblové hře, a proto na škole vznikaly nejrůznější soubory, orchestry a dokonce i dudácká kapela. Založil a téměř padesát let vedl úspěšný pěvecký sbor Tosta Aš, který pravidelně vystupoval i v zahraničí. Byl zakladatelem a řadu let předsedou západočeského výboru Unie českých pěveckých sborů a stal se uznávaným odborníkem v této oblasti. Léta spolupracoval s plzeňskou stanicí Českého rozhlasu jako upravovatel lidových písní a se svým pěveckým sborem pro ni natočil několik desítek skladeb. Působil nejenom jako propagátor hudby a poradce, ale také jako lektor a porotce regionálních a národních soutěží.