Jdi na obsah Jdi na menu
 

sbirky1.jpgLOKET - Opětovného navrácení vzácných sbírek se po dvaceti letech dočká město Loket. O jak vzácné předměty se jedná, se dozvědí čtenáři v nové knize trojice autorů Lukáš Smola, Vladimír Prokop a Eva Smilková. Obrazová publikace s příznačným názvem ´Zapomenuté tváře´ předkládá reprodukce vybraných podobizen ze sbírkového fondu, kterým se v minulosti pyšnil loketský hrad. A měl k tomu dobrý důvod. Expozice totiž čítala tisíce hodnotných kusů. Sbírku tvořily obrazy, porcelán, nábytek, plastiky i historická výzbroj.

Podstatou knihy Zapomenuté tváře je především vizuální informace. Její obsah vyjadřuje podtitul Katalog portrétů z loketských sbírek a historie městského muzea v Lokti,“ uvedl Lukáš Smola.

Když autoři začínali s přípravou podkladů pro knihu, měli k dispozici většinu reprodukcí, popisů i informací o portrétovaných osobnostech, nicméně v řadě případů bylo nutné tyto údaje ještě ověřit či doplnit. „Složitější byla situace pak byla u dosud neznámých osob. To se potom musely informace pracně dohledávat, někdy pomohla náhoda a jindy bylo pátrání přes veškerou námahu bezvýsledné. Nejvíce času ale zabralo postupné slepování jednotlivých střípků do výsledného obrazu,“ přiblížil Smola náročnost tvůrčího procesu.

Zajímavostí také je, že až na výjimky jsou uvedené obrazy dlouhodobě umístěny v depozitářích a navíc doposud nepublikované. „Výběr však není omezen jen na samotný Loket. Do katalogu jsme rovněž zařadili významné osobnosti i naprosto anonymní postavy z Kraslic, Horního Slavkova, Krásna, Sokolova a dalších krajů,“ vyjmenoval Smola. 

Kniha vychází jako druhý svazek regionální edice MEMORIA u příležitosti 140. výročí narození historika Antona Gnirse a 110. výročí narození vlastivědce Heinricha Zimmermanna. K dostání je ve vybraných knihkupectvích, turistických infocentrech a kulturních institucích v Karlovarském kraji. Ačkoli bývají čtenáři zvyklí, že se podobné publikace v regionu dočkávají slavnostních křtů, v tomto případě se nic podobného nekonalo. „Nicméně zvažujeme, že bychom k této knize na podzim pro veřejnost připravili nějakou komentovanou projekci,“ navrhnul autor. 

Když v roce 2011 vydal Vladimír Prokop monografii o sudetoněmeckém malíři a sochaři Franzi Grussovi, zrodila se též myšlenka na založení edice MEMORIA, která by se věnovala regionálnímu umění. „Jejím druhým svazkem se měla původně stát kniha o významném mnichovském malíři Waltru Ditzovi, jenž se narodil v Chodově a dlouho žil v Lokti. Tento záměr byl ale vzhledem k aktuálním okolnostem revidován, a tak jako druhý svazek edice vyšel katalog portrétů takzvaných loketských sbírek. Hned vzápětí, a to na podzim roku 2013, vyjde rozsáhlá monografie k letošnímu jubileu barokního malíře Eliáše Dollhopfa od Zbyňka Černého z chebského muzea,“ zmínil Prokop.