Jdi na obsah Jdi na menu
 

loket_pruvod1.jpg

Programová nabídka loketského hradu je pestrá po celý rok.

LOKET - Své plány pro letošní rok i další léta představilo město Loket. Co všechno se ve městě bude dít, přibližuje kulturní koncepce, kterou zpracoval místostarosta Lokte Petr Zahradníček. Dokument je podkladem pro další zkvalitnění a rozšíření stávající kulturní nabídky, navíc pak konkrétně poukazuje na chystané koncerty v přírodním amfiteátru, kulturní pořady ve městě i na hradě či navrhuje řadu zcela nových aktivit pro přilákání návštěvníků a turistů. Jelikož je Kulturní koncepce města Loket rozsáhlejším materiálem, webový portál Poznej Sokolovsko zveřejňuje pouze jeho zkrácenou verzi.   

Amfiteátr Loket

Jestliže se v roce 2011 uskutečnilo v přírodním divadle 14 akcí a v roce 2013 o dvě akce více, pak na letošní rok je naplánováno již 24 akcí. Dramaturgická pestrost je zajištěna: od opery Rusalka, muzikálů (Bídníci a Pomáda), klasického divadelního předastavení (Shakespeare: Sen noci Svatojánské), alternativního divadla (La Putyka), mezinárodní folklorní festival, až po populární a rockové koncerty (Chinaski, Tři sestry, Divokej Bill, Mig 21, Stromboli). Novým koncepčním záměrem je uspořádání Agrofestu (regionálního zemědělského veletrhu s kulturním programem) 19. září a prvního open air Silvestra a přivítání Nového roku 2016 v souvislosti se zahájením oslav jubilea 700 let od narození Karla IV. v roce 2016. Obě tyto akce mají ambice zapsat se jako nově vzniklé tradice pevně do kulturního kalendáře města Lokte i pro následující roky. Již nyní pracujeme na tom, aby se v roce 2016 uskutečnily v amfiteátru Gastronomické slavnosti v Lokti za účasti renomovaných kuchařů, což by mohl být další zárodek nové tradice.

Malá scéna - Náměstí T. G. Masaryka

V rámci oživení „podhradí“ plánujeme od června do konce srpna zřídit u kašny tzv. „Malou scénu“, tedy pódium a malé hlediště, kde bychom každý víkend (za dobrého počasí) nabídli nějaký kulturní program – především koncerty, divadla. Dramaturgie (Jan Smolík, Petr Zahradníček, Roman Kvak) by se opírala spíše o místní produkci, například ZUŠ Band, místní kapely (rockové, folkové ale třeba i dechovku), či soubory a účinkující. Program by byl vyvěšován na samostatných plakátech. Začátky vystoupení na malé scéně by byly vždy od 15:00 hodin s výjimkou „Zahájení kulturní sezóny“ v Lokti 30. května, kdy by byl program již od 13:00 hodin a při trhových akcích města (například Víkend přírodních produktů, rozsvěcení vánočního stromu, adventní trhy, apod.), kdy bude program doplněním konkrétní akce. Letošní rok by měl ověřit smysluplnost této scény a v případě pozitivních ohlasů přistoupíme k zakomponování malé scény do programu oslav 700 let Karla IV. v roce 2016 s využitím i pro další léta.

Hrad Loket

Hrad Loket je při dočasné absenci Dvorany (a tedy velkého sálu) prakticky jediným místem v Lokti, kde se dají v současnosti pořádat kulturní akce většího rozsahu tzv. pod střechou (například plesy, koncerty, divadla). Zde není třeba nijak zvlášť zasahovat do programové nabídky hradu, která je poměrně pestrá, od velkých tradičních akcí (Slavnosti purkrabího Půty, Vinobraní, Vánoční trhy), přes plesy až po koncerty nebo akce pro děti. V souvislosti s navrácením Loketských sbírek se ale o to více jeví nutnost rekonstrukce Dvorany, jejíž prostor by pro řadu akcí pořádaných nyní na hradě byl daleko vhodnější.

Využití návratu Loketských sbírek

Na sklonku roku 2013 se podařilo městu dotáhnout řadu let trvající spor o tzv. Loketské sbírky uzavřením „Smlouvy o bezúplatném převodu movitých věcí“ a v následném roce byl realizován jejich přesun zpět do Lokte. Nyní chceme co možná nejvíce exponátů využít k jejich důstojné prezentaci. Prvním příkladem je postupná přeměna prostor na radnici, kde se v současnosti realizuje obnova vybavení zasedacího sálu (umístění 6 obrazů loketských starostů z let, obrazu Příjezd Karla IV. a jeho družiny do Lokte a několik kusů historického nábytku – již umístěno), obřadní síně (probíhá výběr vhodného mobiliáře) a nabízí se řešit i chodby a schodiště. V otázce tzv. Loketských sbírek zbývá dořešit návrat nově zjištěných sbírkových předmětů, které se ještě před navrácením od státu dostaly převodem hospodářských smluv pod správu tehdejších okresních muzeí, a o jejichž bezúplatný převod žádáme nyní Karlovarský kraj.

sbirky1.jpg

Město se stará o evidenci loketských sbírek a jejich důstojnou prezentaci.

700 let oslav Karla IV.

Vzhledem k tomu, že se v roce 2016 chystají nejenom v Čechách, ale i na jiných místech v Evropě, oslavy významného jubilea 700 let od narození Karla IV., je dobré se již dnes na toto výročí připravovat a upravovat program směrem k těmto oslavám. Je předpoklad, že tradiční Slavnosti purkrabího Půty v roce 2016 nahradí program nasměrovaný právě k oslavám Karla IV. Galerie v Černé věži již dnes shání prostředky na expozici pro rok 2016, speciálně věnovanou Karlu IV. a jeho působení v Lokti. Město Loket činí již nyní praktické kroky k získání dotací a koordinuje kalendář akcí k tomuto jubileu s městem Karlovy Vary a kontaktovalo i německé město Laub nedaleko Norimberku, které je rovněž velmi úzce spjato s postavou Karla IV. Zkrátka, hlavním motivem kulturního dění v Lokti by pro rok 2016 měly být oslavy „Otce vlasti“. Je dobré si vždy v předstihu vytipovat hlavní událost následujících let a tu pak programově celoročně akcentovat.

Investiční akce města v souvislosti s cestovním ruchem

Zde je třeba zdůraznit, že naprostá většina investičních záměrů města má přímou souvislost se zkvalitněním prostředí či služeb v oblasti cestovního ruchu, ať již jde o Dvoranu, opravy chodníků, předláždění náměstí, rekonstrukci opěrných zdí nebo mostů. Dvorana je v této souvislosti jasnou prioritou. Podařilo se ji prohlásit kulturní památkou a intenzivně hledáme způsob zafinancování její opravy. Hledáme dotační možnosti jak na Ministerstvu kultury, tak ve výzvách ROP nebo prostřednictvím velkého projektu v rámci Euregio Egrensis, ale i možnost přímé dotace z Bruselu. Důležité investiční rozhodnutí nás čeká v rámci řešení spojení obou břehů Ohře (nejenom) pro potřeby krajské páteřní cyklostezky na Svatošských skalách. Současná lávka je v nevyhovujícím stavu a nabízí se dvě alternativy, ke kterým už máme připravené studie – 1. Úplná rekonstrukce stávající lávky a její rozšíření pro účely obousměrného cyklo provozu. 2. Oprava stávající lávky jen pro potřeby chodců a vybudování nového lehkého přemostění pro účel (nejenom) cyklotrasy, ale  třeba i pro lehká vozidla LML, policie, záchranky, hasičů nebo kočárovou dopravu v místě bývalého mostu (zhruba 600 m proti proudu od současné lávky). V obou případech hledáme dotační titul a zapojení krajského financování (je to přece krajská cyklotrasa).

Nesmírně důležitou investiční akcí z pohledu CR bude projekt a realizace záchytného parkoviště u benzínové pumpy včetně vybudování veřejných toalet, zastávek a záchytného informačního centra a také řešení reprezentativnějšího vstupu do přírodního divadla. V souvislosti s realizací akce ROP – cesty k Finským domkům, chceme řešit i oddychové stání v zatáčce při sjezdu do města (pod hřbitovem). A zaměřit se chceme už v letošním roce na lokalitu, kde stával kostel sv. Jana pod Šibeničním vrchem a kde by mohla vzniknout další oddechová zóna.

Autorem Kulturní koncepce města Loket je místostarosta Petr Zahradníček.