Jdi na obsah Jdi na menu
 

ndc1.jpg

Klienti Nízkoprahového denního centra v Sokolově.

SOKOLOV – V Sokolově vzniká noclehárna pro osoby bez přístřeší. Město ji zřizuje v Nádražní ulici a provoz bude zajišťovat nezisková organizace Pomoc v nouzi, o.p.s. Její ředitel Bc. Robert Pisár vysvětluje, jak bude nová sociální služba v Sokolově fungovat a kdy se otevře prvním klientům.

Město Sokolov dokončuje rekonstrukci prostor pro účely noclehárny, která má nahradit dříve fungující stan pro osoby bez přístřeší u areálu Bohemie. Zima se blíží a tak se nabízí se otázka, kdy začne zařízení fungovat.

„Otevření noclehárny plánujeme již od 1. prosince. Do té doby by měla být pochopitelně provedena i kolaudace. Co se týče zmiňovaného stanu, tak ten byl pouze nouzovým a provizorním řešením. Nové zařízení již bude mít parametry k provozování registrované sociální služby. Cílem je nejen pomoci lidem, kteří žijí na ulici, ale také aby se zabránilo problémům, které vznikají tím, že tito lidé v zimě hledají prostory, kde by mohli přenocovat. Často se totiž stávalo, že se lidé bez domova stahovali do vchodů panelových domů, což samozřejmě nájemníky obtěžovalo.“

Můžete nám povědět více o samotném provozu noclehárny?

„Noclehárna s provozem sedm dní v týdnu bude fungovat ve dvou sezónních režimech. Nyní odstartujeme zimní, který počítá s maximální kapacitou 26 lůžek. Přes léto pak očekáváme, že obsazenost bude nižší.“

Jaké další služby vedle přenocování v suchu a teple klientům noclehárny nabídnete?

„V porovnání se stanem půjde jednoznačně o zvýšení komfortu. Noclehárna bude disponovat oddělenými prostory pro ženy a muže, toaletami a sociálním zařízením pro zajištění osobní hygieny včetně sprch a zázemím pro personál.  

Pokud vše dobře dopadne, tak by v příštím roce mělo město Sokolov zrekonstruovat přízemí objektu noclehárny. Tam by se v budoucnu přesunulo nízkoprahové denní centrum z bývalého autobusového nádraží. Mezitím pravděpodobně do těchto prostor přesuneme i službu odborného sociálního poradenství – dluhovou poradnu.

Nemohu samozřejmě mluvit za město, ale z dosavadních jednání s radnicí vyplývá, že záměry půjdou tímto směrem. Zde je také na místě poděkovat vedení města a zastupitelům, kteří tento projekt podporují.

Dále je potřeba zmínit, že noclehárna nebude pro Sokolov znamenat velkou finanční zátěž. Většina nákladů totiž bude hrazená z dotací ze státního rozpočtu, případně z krajské kasy. Důvod je prostý. Vybudování noclehárny je součástí střednědobého plánu Karlovarského kraje a tato služba je tedy pouze doplněním mozaiky krajské sítě sociálních služeb. Ostatně, Sokolov je posledním okresním městem v kraji, kde noclehárna zatím ještě nevznikla.“

Evidujete ze strany potenciálních klientů o noclehárnu zájem?

„O novém vznikajícím zařízení se už dnes dozvídají od pracovníků našeho nízkoprahového denního centra a zájem mají. A nejen to. Začátkem listopadu městská policie organizovala již tradiční preventivní akci, kdy strážníci, zástupci města a zaměstnanci spolupracujících organizací obcházeli místa, kde se lidé bez přístřeší zdržují, monitorovali jejich počet, ale také je o nové službě informovali.“

Pomoc v nouzi, o.p.s. zveřejnila výzvu, že hledá do týmu nové zaměstnance. Znamená to, že sháníte pracovníky pro noclehárnu?

„Ano, většinu pracovních pozic již máme pokrytou. Ale stále ještě hledáme pro doplnění zaměstnance zejména pro práci v noci. Není podmínkou pro přijetí, aby dotyčný zájemce byl sociálním pracovníkem nebo měl absolvovaný kurz pracovníka v sociálních službách. To si lze doplnit dodatečně. Více podrobností uvádíme v inzerátu.“

Můžete přiblížit, jaké další sociální služby vaše organizace poskytuje?

„Přímo v Sokolově provozujeme Azylový dům pro jednotlivce, Azylový dům pro matky s dětmi, Nízkoprahové denní centrum, Dluhovou poradnu a Intervenční centrum pro oběti domácího násilí, které má svá další pracoviště v Karlových Varech a Chebu. Dále je to Dům na půl cesty v Nebanicích a Kynšperku nad Ohří. V tomto městě také zajišťujeme Pečovatelskou službu.“