Jdi na obsah Jdi na menu
 

automobil3.jpg

Potravinové bance Karlovarského kraje slouží nové vozidlo s chlazením.

KARLOVARSKÝ KRAJ - Od ledna 2018 platí pro prodejny potravin s prodejní plochou nad 400 m2 zákonná povinnost nabízet neprodejné potraviny charitativním a neziskovým organizacím. Síť českých potravinových bank je největším příjemcem těchto potravin a v tuto chvíli přijímá potraviny v maximálním možném množství od všech velkých obchodních řetězců.

Do 14 potravinových bank v České republice se začalo od začátku roku dovážet jídlo ze všech velkých marketů a prodejen napříč celou republikou. V procesu darování potravin je nyní zapojeno přes 800 obchodů a dalších 500 ještě čeká na navázání spolupráce. Zavádění nového systému je spojeno s problémy, které se však daří operativně řešit.

logo-pb.jpgV současnosti jsou potraviny odmítány jen z menších obchodů, kde se nedaří propojit obchod s odběratelem přímo v místě a jiná forma odběru by zde byla finančně nevýhodná. „V tuto chvíli lze považovat situaci kolem darování potravin za naprosto zvládnutou a kontrolovanou. Potravinové banky přijímají mnohem více jídla než před platností novely zákona o potravinách a tabákových výrobcích a jsou schopné dodávat jídlo v dobré kondici a kvalitě svým odběratelům. Zároveň pracují tak, aby nemusely jídlo likvidovat a nekazilo se ve skladech. V případě, že by k takové situaci mělo dojít, potravinové banky potraviny odmítnou, jelikož takovou možnost stanovuje příslušný zákon,“ uvedla ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová.

„Při současném nárůstu obchodů je evidentní, že nebudeme moci zajistit odběr ze všech prodejen bez další finanční podpory od státu. Klíčové je nyní přijmout další skladníky, řidiče a také administrativní pracovníky. I když počítáme s každoroční dotací od Ministerstva zemědělství, v každé bance potřebujeme aktuálně další jeden milion korun na zajištění základního provozu. O navýšení dotací na naši činnost intenzivně jednáme,“ doplnil předseda České federace potravinových bank Aleš Slavíček.

Pokud se podaří podpořit další financování potravinových bank, budou schopny odebírat více potravin, jelikož nabídka stále roste. Budou tak nadále plnit svou hlavní funkci, tj. poskytovat kvalitní potraviny potřebným.

Síť spolupracujících prodejen se postupně rozšiřuje také v Karlovarském kraji. „Během ledna jsme navštívili dvacítku největších obchodů v Karlových Varech, Sokolově, Chebu, Ostrově, Mariánských Lázních nebo Aši. Všude domlouváme spolupráci a plánujeme svozy darovaných potravin,“ sdělil ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje Milan Hloušek. „Pochopitelně nám tato situace způsobuje zvyšování nákladů. Pro nás to znamená, že budeme muset pro letošní rok sehnat více finančních prostředků na zajištění provozu,“ dodal Hloušek.

Současně informoval, že organizace pořídila díky dotaci od Ministerstva zemědělství nové vozidlo určené pro převoz chlazených potravin a zeleniny. „Automobil s chlazením je pro nás nezbytný, jelikož postupně rozvážíme stále větší objem darovaného zboží od obchodních řetězců,“ vysvětil potřebnost nového vozu Hloušek.

Vedle toho sdělil, že v Karlovarském kraji přibývá organizací, které mají zájem potravinovou pomoc odebírat. „V současné době máme 17 partnerů a další se ozývají,“ upřesnil Hloušek.

V roce 2016 Potravinová banka Karlovarského kraje přerozdělila zhruba 17 tun potravin. V uplynulém roce 2017 to bylo již přes 31 tun.

makro.jpg

Prodejny darují potravinovým bankám široký sortiment vyřazeného zboží.

Obchodní řetězce, s nimiž byla navázána či rozšířena spolupráce v posledních týdnech, se snaží potravinové banky podporovat, ale současně požadují okamžité svozy a rychlou zpětnou vazbu. „Aktuálně nám potraviny nabízí více než 1 300 obchodů. Což je o polovinu více než v posledním měsíci loňského roku. V celé republice mají potravinové banky dohromady méně než 50 zaměstnanců. Toto číslo zahrnuje řidiče, skladníky a administrativní pracovníky,“ uvedla ředitelka Veronika Láchová.

Příprava na nový rok
Některá média spekulují o nepřipravenosti potravinových bank. Česká federace potravinových bank celý rok pracovala na přípravných opatřeních, jako je podpora regionálních bank, realizace metodiky darování potravin nebo navazování kontaktů s řetězci. Jednotlivé potravinové banky pak kromě každodenního provozu posilovaly zázemí pro skladování potravin a zajišťovaly lidské zdroje, zejména díky Ministerstvu zemědělství a jedinému dotačnímu programu, který potravinové banky podporuje.

Realita přechodného období
Některé řetězce jsou v procesu darování potravin zapojené dlouhodobě s různým počtem prodejen. Koncem roku 2017 tyto řetězce chtěli zapojit všechny své prodejny, kterých se má dotknout novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Následující tabulka přibližně mapuje období přelomu roku. Mnohé řetězce nastavovaly spolupráci postupně, některé ale zavedly proces darování během několika dnů. Stoupající počet prodejen zvládají potravinové banky se stále stejnou personální kapacitou.

Administrativa a zahájení procesu darování
Proces darování potravin nespočívá jen v samotném svozu potravin. Důležitá je i administrace celého procesu. Ta není v zásadě náročná, ale i přesto obnáší určité nezbytné úkony, které je nutné zajistit pro více než dvojnásobek obchodů, bez ohledu na objem darovaných potravin. Stejně tak je nutné vysvětlit každému zainteresovanému zaměstnanci v obchodě, jaké jsou podmínky pro darované potraviny. Jednoduše řečeno: „Toto jídlo není do kontejneru, ale pro lidi, takže podle toho musí vypadat.“