Jdi na obsah Jdi na menu
 

SOKOLOVSKO - Kdo žije v domech na půl cesty a jaké je poslání těchto sociálních zařízení? Na to se snaží ve stručnosti odpovědět nová videovizitka o Domech na půl cesty v Nebanicích a Kynšperku nad Ohří, které provozuje obecně prospěšná společnost Pomoc v nouzi. Krátké video ve svěžím tempu ukazuje, v jakém prostředí klienti bydlí, kdo se jim věnuje a jakým směrem se jejich život dále ubírá. Pilotní nahrávka trvá pouze 2 minuty a 20 vteřin. Krátký formát je zvolený záměrně, aby diváka nenudil.

„Většina veřejnosti netuší, že sociální služby jsou nezbytné a jak pestrá a početná je skupina jejich uživatelů. Proto jsme se rozhodli, že necháme natočit krátká videa o naší činnosti a jednotlivých službách. Kombinací slova, obrazu a hudby sdělí videovizitka za pár minut mnohem více a efektivněji, než sáhodlouhé přednášky a jednání,“ vysvětlil Robert Pisár, ředitel Pomoci v nouzi, o.p.s. 

V novinkovém klipu se objevuje také Kocábka, obchod s bižuterií a dárkovými předměty v centru Kynšperka nad Ohří. Právě tady se klienti učí komunikovat se zákazníky a získávají zkušenosti z běžného pracovního procesu. Výhodou je, že nabízené zboží dobře znají, sami ho totiž vyrábějí. 

pvn.jpgPilotní spot dává tušit, že se brzy objeví další nová videa. Celkem jich má být sedm a postupně představí všechny služby, které neziskovka provozuje. První tři klipy mají za úkol představit Nízkoprahové denní centrum v Sokolově, domy na půl cesty a Intervenční centrum poskytující pomoc obětem domácího násilí. Další videa budou přibývat podle toho, jak se bude dařit organizaci shánět peníze. Výrobu tří videovizitek finančně podpořila v rámci Zaměstnaneckého grantu Nadace ČEZ. 

Svá videa organizace zveřejňuje na internetovém serveru YouTube, konkrétně na kanálu s názvem Pomoc v nouzi, o.p.s. „Sem hodláme pravidelně zařazovat zajímavá videa a reportáže týkající se naší činnosti. Věřím, že se divákům budou líbit,“ poznamenal Pisár.

A komu vlastně domy na půl cesty pomáhají? Jejich hlavním posláním je podpora mladých lidí v jejich snaze žít život, který povede k naplňování jejich přání a cílů. „Podporujeme klienty, aby si uvědomovali své schopnosti a možnosti. Aby se orientovali ve společnosti a díky rozšíření svých schopností a dovedností, které získali i spoluprací s námi, měli větší šanci zařadit se mezi ostatní populaci, nežili na jejím okraji a nebyli závislí na sociálních službách,“ popsal podstatu služby vedoucí zařízení Ondřej Žák.  
V domě na půl cesty mohou bydlet zletilí klienti zpravidla do 26 let věku, kteří mají za sebou pobyt v dětských domovech, ve výchovných ústavech, v léčebnách či vězeních a chtějí spolupracovat na zlepšení své životní situace. „Určitou zvláštností je, že v našem zařízení mohou bydlet i klienti se svými dětmi,“ poznamenal Žák.