Jdi na obsah Jdi na menu
 

  kolopriroda1.jpg

 Peníze putují i na projekty zaměřené na podporu a rozvoj cykloturistiky.

KARLOVARSKÝ KRAJ/SASKO – Osm projektů z Karlovarského kraje získalo dotaci z programu na podporu přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Sasko ve výši 300 tisíc eur. Rozhodli o tom členové Monitorovacího výboru programu na konci dubna, kteří na svém jednání schválili podporu celkem pro 17 projektů.

Projekt Zpřístupnění památek v údolí Halštrova mezi Kopaninami a Bad Elsterem, který bude realizovat město Aš společně s partnerem na německé straně, se ucházel o dotaci v prioritní ose Rozvoj společenských rámcových podmínek v dotačním území. „Dojde ke krajinné úpravě areálu bývalé papírny v Doubravě, vznikne nová turistická naučná stezka. Projekt získal celkovou podporu ve výši 339 tisíc eur z ERDF, z toho 70 tisíc pro českého partnera,” uvedl náměstek hejtmana Petr Navrátil.

V projektu Rozvoj spolupráce mezi Plesnou a Pottigou bude další etapou pokračovat oprava budov sloužící pro přeshraniční setkávání. Projekt získal podporu ve výši 325 tisíc eur, z toho 160 tisíc eur pro partnera na české straně. V rámci výzkumného projektu Přeshraniční komparativní výzkum úrovně motorických schopností dětí mladšího školního věku bude spolupracovat Západočeská univerzita Plzeň se základními školami v Karlových Varech. Projekt získal podporu ve výši 110 tisíc eur, z toho český vedoucí partner projektu dotaci ve výši 45 tisíc eur.

V druhé prioritní ose Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu byly podpořeny další čtyři projekty. Jedná se o projekt Zlepšení kvality a propagace cyklotrasy Euregia Egrensis. Na německé straně bude zmodernizována část cyklotrasy. Česká část projektu je zaměřena na propagaci celé cyklotrasy. Projekt získal podporu ve výši 163 tisíce eur, český partner, Euregio Egrensis, ve výši 5 tisíc eur.

V projektech Bike-Rezort-sjezdové trasy a Bike-Resort-Bikestation bude na německé straně v blízkosti Bad Schönecku vybudována stanice horských kol a vytvořeny podmínky pro sjezdové cyklotratě s různými stupni obtížnosti. Celková dotace z ERDF je ve výši 545 tisíc eur, výdaje jsou pouze na straně německého partnera. Město Kraslice se bude podílet na propagaci.

Podpořena byla Kulturní cesta fojtů – Cestování časem v trojúhelníku tří zemí (východní Durynsko – západní Sasko – západní Čechy). V rámci projektu zaměřeného na kulturní turistiku spolupracuje řada partnerů například archivy, Technická univerzita Chemnitz, Euregio Egrensis atd. Výstupem bude zpracování společné historie příhraničních regionů. Partneři na německé straně získali dotaci ve výši 123 tisíce eur.

Ve třetí prioritní ose Zlepšení situace přírody a životního prostředí byl schválen projekt Rekreace a sport v Krušných horách. „V rámci projektu budou probíhat setkání mládeže, hospitace zaměstnanců v partnerském městě. Bude vytvořen společný marketingový koncept s ohledem na Saskou zemskou zahradnickou výstavu v roce 2015,” vysvětlil Petr Navrátil. Projekt získal podporu ve výši 280 tisíc eur, z toho město Chodov dotaci ve výši 21 tisíc eur.

Zbývajících devět projektů je z Ústeckého a Libereckého kraje. Členové monitorovacího výboru tentokrát schválili žadatelům příspěvek Evropské unie ve výši 3,4 milionu eur, z toho českým partnerům ve výši 1 milion eur. V letech 2007 – 2014 byly schváleny dotace ve výši 195 milionů eur, v současnosti již nezbývají v Programu Cíl 3 žádné volné prostředky. „Nebudeme tedy schvalovat další nové projekty. V současnosti probíhá příprava nových přeshraničních programů,” upozornil Petr Navrátil.