Jdi na obsah Jdi na menu
 

  priroda4.jpg

 Chráněná přírodní památka Čertkus má celkovou rozlohu 42 ha. Foto: P. Tájek/CHKO Slavkovský les

SLAVKOVSKÝ LES - Od ledna letošního roku je ve Slavkovském lese o jedno maloplošně chráněné území navíc. Vyhlásila ji Správa CHKO Slavkovský les nedaleko Horního Kramolína na Tepelsku. Svůj název Čertkus dostalo území po čertkusu lučním – hostitelské rostlině vzácného motýla hnědáska chrastavcového, která se zde hojně vyskytuje. Území má rozlohu 42 ha a je chráněno v kategorii ´přírodní památka´.

Předmětem ochrany území jsou druhově pestré vlhké, rašelinné a slatinné louky s množstvím vzácných a chráněných druhů rostlin, například tolijí bahenní, kosatcem sibiřským, omějem vlčím morem a několika druhy orchidejí a velmi vzácných ostřic.

V území se od poloviny 20. století zemědělsky nehospodařilo, mimo jiné také proto, že je od té doby také součástí vodárenského ochranného pásma vodní nádrže Podhora. Historický vývoj území, kterému se vyhnuly významnější odvodňovací zásahy a intenzifikace zemědělství, zde umožnilo přežití jedné z největších populací hnědáska chrastavcového v České republice, který patří k nejohroženějším denním motýlům v Evropě. Počty hnědásků jsou na lokalitě monitorovány od roku 2002 a z důvodu jeho ochrany bylo území v roce 2007 zařazeno mezi evropsky významné lokality soustavy Natura 2000.

Kromě hnědáska chrastavcového bylo v území zjištěno dalších 47 druhů denních motýlů, 248 druhů cévnatých rostlin (z toho 31 z Červeného seznamu a 12 zákonem chráněných) a 159 druhů mandelinkovitých a nosatcovitých brouků (69 z nich je ochranářsky zajímavých). Území je i významným hnízdištěm vzácných druhů ptáků, především chřástala polního a bekasiny otavní.

  priroda2.jpg

 Hnědásek chrastavcovitý. Foto: P. Tájek/CHKO Slavkovský les

Padesátiletá absence hospodaření na lokalitě sice umožnila přežití vzácných druhů rostlin a živočichů a ochránila je před zničením nešetrnými zemědělskými či lesnickými zásahy, zároveň zde ale pomalu docházelo k šíření dřevin a zmenšování plochy cenných lučních stanovišť. Proto se Správa CHKO Slavkovský les rozhodla území vyhlásit jako přírodní památku, zpracovala pro něj plán péče a zajišťuje zde aktivní zlepšování podmínek pro vzácné druhy – například vyřezáváním náletů a ručním kosením vybraných částí luk.

„Správné naplánování těchto zásahů není vůbec jednoduché. Kosení luk je nezbytné provádět v době letu dospělých hnědásků, aby nemohlo dojít k poškození ještě nevylíhnutých housenek nebo naopak už nakladených motýlích vajíček. Doba letu dospělců se ale může každý rok významně lišit v závislosti na průběhu počasí. Připočteme-li často velmi odlišné nároky vzácných druhů rostlin, stává se tak péče o lokalitu tak trochu ochranářským oříškem,“ sděluje v tiskové zprávě Pavla Tájková ze Správy CHKO Slavkovský les. „Jedno je ale jisté, bez obnovení tradičního hospodaření, tedy ručního kosení a udržování nelesního charakteru území by vzácné druhy postupně vymizely.“

„Za to, že je v současnosti možné v území optimálním způsobem chránit vzácné druhy živočichů a rostlin vděčíme vstřícnému postoji všech vlastníků, které se nám podařilo o výjimečném významu lokality přesvědčit, a kteří s námi už několik let aktivně o území pečují – jde především o pana Vladislava Rašku, pana Karla Harnu, Město Teplá a Povodí Ohře,“ uvádí k tématu Přemysl Tájek, botanik Správy CHKO Slavkovský les.

Podrobnější informace o tomto území můžete najít v časopise „Arnika – přírodou a historií Karlovarského kraje“, který je k dostání např. na Správě CHKO Slavkovský les nebo v chebském, sokolovském a mariánskolázeňském muzeu, v infocentrech v Mariánských Lázních, Sokolově a na Komorní hůrce, v Krajské knihovně v Karlových Varech či knihovně v Chodově, případně si jej můžete objednat na adrese premysl.tajek@nature.cz.