Jdi na obsah Jdi na menu
 

kamen1.jpg

Křížový kámen v Novém Sedle posvětil biskup František Radkovský.

SOKOLOVSKO – Kromě velkého množství kostelů a kapliček oplývá Sokolovsko také řadou drobných památek. Mezi ty nejpozoruhodnější bezesporu patří smírčí kříže, které jsou tichou připomínkou nějakého neštěstí násilné povahy způsobené cizí osobou – tedy vraždy nebo zabití. Odborníci na kamenné kříže říkávají, že v pozdním středověku existoval způsob mimosoudního vyrovnání, kdy se vrah mohl vykoupit tím, že pro pozůstalé oběti vykoná nějakou službu.

„Třeba musel po dobu deseti let zajistit otop anebo jim v různých splátkách dávat peníze. Někdy také viník nechal sloužit sto mší či vykonal cestu do Říma. A v neposlední řadě dával zhotovit nebo přímo sám vyrobil kříž a umístil ho tam, kam určila vdova,“ pověděl Jaroslav Dietl ze Společnosti pro výzkum kamenných křížů, které působí při Muzeu v Aši. Právě zde je umístěná centrální evidence čítající do dnešní doby asi dva a půl tisíce kusů, a to včetně křížů doposud nenalezených. „Ze staré literatury někdy víme, že ten kříž v obci býval, ale dnes tam již nestojí. Možná tu ještě je, ale nevíme kde. Může být třeba zahrnutý zeminou,“ poznamenal Dietl s tím, že kříže se i v dnešní době stále nacházejí při různých zemních pracích. „V poslední době však bývá módní záležitostí, že si nějací chataři nalezené kříže dávají na svoji zahradu místo trpaslíka. Takových případů jsme zaznamenali  docela hodně,“ doplnil.

kamen3.jpgNěkdy kamenné kříže dokonce cestují. To je případ křížového kamene, který stával na jižním okraji Chranišova u Nového Sedla. Tento pískovcový kámen s reliéfem latinského kříže se nacházel v blízkosti dnes již neexistující kapličky se sedlovou střechou a barokní věžičkou se zvonem. Kaplička byla vystavěna patrně na popud držitele sousedícího panského dvora a její vznik byl údajně před obdobím třicetileté války. Zbourána byla v osmdesátých letech minulého století. „Křížový kámen byl v roce 1986 při provádění zemních prací poškozen a přemístěn o několik metrů stranou. V roce 2009 odvezen a o rok později umístěn na hradě v Lokti,“ připomněla historii kamene Věra Baumanová z Městského úřadu Nové Sedlo.  

V létě letošního roku vyjednala radnice navrácení kamene do teritoria města. Dne 22. srpna jej slavnostně posvětil plzeňský biskup Mons. František Radkovský. Jako památka místního významu je usazený na prostranství před kostelem Nanebevstoupení Páně v Novém Sedle. „Kamenné kříže jsou svědkové minulosti. Stávaly v místech, kde se stalo nějaké násilí, vražda. Smírčí se jim říká proto, že kdo udělal něco zlého, tak musel činit pokání – vytesat tento kámen a také ho umístit. Bylo to veřejné vyjádření lítosti,“ pravil Radkovský.

Převoz kamene z Lokte do Nového Sedla nebyl vůbec snadný. Břemeno totiž vážilo asi 300 kilogramů. „S kamenem museli manipulovat čtyři lidé a ještě jim pomáhal traktor s ramenem,“ prohlásil další z pracovníků úřadu Milan Bauman. Přibližné rozměry kamene jsou: délka 128 cm, šířka 55 cm a hloubka 32 cm.

Smírčí kříže na Sokolovsku

Loket

loket1.jpgZa hlavní branou loketského hradu se aktuálně nacházejí dva kříže. Ten třetí (na snímku vpravo) byl převezený do Nového Sedla. Vedle něj je vidět torzo jednoramenného kříže, který stával v Lokti nad Cínovým potokem. Kříž tam byl postaven v roce 1639 na paměť zavražděného karlovarského starosty. V roce 1934 byl však poničen vandaly a posléze převezen na hrad. Gotický kříž (na snímku vlevo) byl do roku 1926 vestavěn do opěrné zdi kostela sv. Jana, odkud byl vyjmut a rovněž dopraven ha hrad. Snad souvisí s popravou Niklase von Perstein nařízenou hrabětem Hieronymem Schlickem po roce 1490. Kolem křížů jsou uloženy koule do katapultu, zanechané zde švédskými vojsky po obléhání Lokte v období třicetileté války (1618 až 1648).

loket3.jpgTyto tři kamenné kříže stojí v lokalitě Finské domky v Lokti. Nacházejí se u zahrady po pravé straně silnice nad loketským hřbitovem směrem do Nového Sedla.

 

 

loket2.jpgDalší smírčí kříže se nacházejí v lesíku u nového satelitního městečka u Lokte vlevo nad silnicí směrem do Starého Sedla.  

 

 

 

Krásno

krasno.jpgTento velký kříž je dobře viditelný vpravo u silnice při vjezdu do Krásna směrem od Horního Slavkova.

 

 

 

Krajková

krajkova.jpgSmírčí kříž stojí za obcí Krajková u silnice směrem od Horního Částkova. Hned vedle kříže stojí boží muka.

 

 

 

 

 

 

Královské Poříčí

kralovske-porici2.jpgKamenné kříže v Královském Poříčí se nacházejí u kostela sv. Kunhuty v Královském Poříčí. Smírčí kříž a Boží muka, stojící vlevo, jsou přemístěny do obce z předpolí lomu Družba. Stály při bývalé cestě z Královského Poříčí do Jehličné. Podle pověsti byl smírčí kříž postaven na usmíření po bitce mezi chlapci z Královského Poříčí a Jehličné.

kralovske-porici.jpgPravý smírčí kříž stával u hřbitova v bývalé obci Jehličná. Tento kříž je zapůjčen Muzeem Sokolov. Pamětní kříž s letopočtem 1673 připomíná úmrtí kaplana tohoto kostela P.M.M Rolka a stával u zdejší hřbitovní zdi. Kříže jsou památkově chráněny a byly přemístěny péčí obce Královské Poříčí v roce 1998.

Rudolec

rudolec.jpgSmírčí kříž se nachází u pastvin za obcí Rudolec po pravé straně kousek nad silnicí ve směru do Kostelní Břízy. 

 

 

 

 

 

 

 Dasnice

dasnice.jpgKamenný kříž v Dasnicích lze objevit u domu č.p. 69 na okraji obce u cesty směrem do Chlumu Svaté Maří.

 

 

 

 

 

 

 Chlum Svaté Maří

chlum-svate-mari.jpgJeden z křížů se nalézá u cesty podél pole, které se rozkládá po pravé straně silnice ve směru od Chlumu Svaté Maří do Bukovan.

 

 

 

 

 

 

chlum-svate-mari2.jpg

Další smírčí kříž stojí na zahradě domu č.p. 167 v Chlumu Svaté Maří. Zdejší obyvatelé se o něj dobře starají. „Sekám kolem něj trávu. Když je potřeba, tak ho trochu narovnám. Je velice zajímavé, že se pořád naklání na jednu stranu. A nevím proč. Asi je ta strana těžší. Turisté se na kříž chodí dívat. Někdy se objeví i nějaký spolek. Každého rád pustím na zahradu, aby si kříž vyfotil,“ řekl ochotně majitel zahrady Günter Neumann.

Těšovice

tesovice.jpgKříž je u staré a dřevinami zarostlé úvozové cestě nad Těšovicemi, za kolonií zahrádek směrem k rychlostní silnici R6 u Sokolova.

 

 

 

 

 

 

Kostelní

kostelni.jpgTři smírčí kříže v obci Kostelní se nacházejí nad vozovkou kousek od garáží u staré školní budovy. Ta sousedí s farou a kostelem.

 

 

 kostelni2.jpg

 

 

 

 

Jindřichovice

jindrichovice.jpgKamenný kříž poblíž Jindřichovic stojí mezi stromy u telekomunikačního vysílače. Vede sem cesta od hlavní silnice. Odbočka se nachází po levé straně ještě před příjezdem do obce směrem od Vřesové. Na kříži je žlutá turistická značka. 

 

 

 

 

Chotíkov

chotikov.jpgSmírčí kříž stojí na zahradě zachovalé u roubenky v Chotíkově.    

 

 

 

 

 

 

 

Hřebeny

hrebeny.jpgPamětní kříž v Hřebenech (v minulosti považován za smírčí) stojí blízko kolejí nedaleko vlakového nádraží a řeky Ohře. Lze ho vidět na prostranství před domem s nápisem ´Poslední šance´ kousek za malým železničním přejezdem.