Jdi na obsah Jdi na menu
 

 dendrologicka-stezka1.jpg

 Na vzniku stezky se podíleli žáci Biologického semináře. Foto 3x: M. Volek

CHODOV - Nápad slavit Den stromů vznikl již v předminulém století ve Spojených státech v Nebrasce. Tato krajina byla původně širou plání, místem beze stromů. Jeden z obyvatelů se ale s tímto nechtěl smířit, pravděpodobně neuměl v takovéto krajině žít, a za podpory své ženy začal v okolí vysazovat stromy, keře a jiné rostliny. Svými myšlenkami a názory vzbudil nadšení ostatních, kteří ho následovali, až se nakonec zrodil tzv. Den stromů. Myšlenka tohoto dne se rychle šířila po celých Spojených státech a také na další kontinenty. Datum oslav se však liší podle klimatických podmínek a toho, kdy je možné stromy vysazovat. Datum oslavy Dne stromů v České republice byl stanoven na 20. října, kdy stromy hrají všemi barvami a také je nejvhodnější doba je vysazovat. Právě rostlinám, tedy i stromům, vděčíme za to, že tady vůbec můžeme být.

dendrologicka-stezka2.jpgHlavním cílem ročního projektu žáků Biologického semináře ZŠ Komenského 273 bylo na toto děti upozornit a poukázat na to, že stromy nejsou jen pouhou kulisou u cest a silnic, ale že mají také své důležité místo, strukturu, stavbu, své poslání svoji historii i estetické poslání a žijí svůj život - rostou, dýchají, produkují plody a semena, pomáhají člověku a zkrášlují jeho obydlí, sídliště, města.

Během roku se žáci seznamovali se stromy v jejich přirozeném prostředí. Vyzkoušeli si změřit výšku stromu, aniž by museli namáhavě šplhat do koruny, sbírali jejich plody a listy, měřili obvod kmenu, fotografovali jej a pozorovali prostředí kolem, aby ho vnímali jako celek. Své vědomosti žáci doplnili vyhledáváním důležitých informací o stromech, které pozorovali. Ze sesbíraných a získaných materiálů vytvářeli ke každému stromu informační panel.

Žáci tak vytvořili třináct informačních cedulí k vybraným stromům, výukovou prezentaci, pracovní listy s otázkami a úkoly. Po výrobě stojanů a desek bylo ve spolupráci s referátem ŽP MÚ Chodov a Ilonou Nehybovou provedeno umístění informačních stojanů na dendrologickou stezku tak, aby práce dětí mohla sloužit široké veřejnosti.

dendrologicka-stezka3.jpgOkružní stezka začíná na náměstí ve Staroměstské ulici, prochází městským parkem k parku u polikliniky, dále pokračuje centrem města k DDM Bludiště, odtud se vrací Husovou a Rooseweltovou ulicí zpět na náměstí. Smyslem této stezky je přiblížit všem milovníkům přírody zajímavé dřeviny, které rostou v našem krásném městě. A nezapomeňme: „Strom neodepře svůj stín ani tomu, kdo ho přichází porazit."

Na vzniku dendrologické stezky se podíleli žáci volitelného předmětu Biologický seminář (Jakub Mašata, Jan Tícha, Pavel Kortus, Matěj Štoll, Petr Švec, Petra Biernatová , Markéta Kabelová, Kristýna Šoupalová, Adéla Veselá Simone Rossová a Simona Rothová) vedeného učitelem Mgr. Janem Merunkou ve spolupráci s ředitelkou školy Mgr. Ivou Šípovou a koordinátorem environmentální výchovy Mgr. Milošem Volkem. Projekt vznikl za finanční podpory Karlovarského kraje a města Chodova.

Miloš Volek