Jdi na obsah Jdi na menu
 

zvon.jpgCHODOV - Větší ze dvou nových kostelních zvonů, které zatím čekají na odlití, ponese jméno patrona Chodova – svatý Vavřinec. Po diskuzích a anketě se k němu v uplynulých dnech přiklonilo vedení města.

Po předložení různých návrhů byl výběr zúžen na dva světce – svatého Vavřince a svatou Barboru – kteří mají k Chodovu symbolický a historický vztah. Na různých úrovních byly tyto návrhy diskutovány se zástupci obyvatel Chodova, bylo vytvořeno hlasování na facebooku, byli osloveni zástupci kulturních a společenských institucí, chodovští rodáci, významné osobnosti a zástupci římskokatolické církve.

Po důkladném zvážení historických a kulturních souvislosti a s přihlédnutím ke zvyklostem při pojmenovávání zvonů bylo rozhodnuto, že zvon ponese jméno svatého Vavřince. „Chtěl bych velmi poděkovat všem Chodovákům a nejen jim, za zájem, který o sbírku projevili a stále projevují, ať už samotným přispěním, nebo právě diskuzí nad výběrem jména. I to opět dokazuje, že Chodovákům na historii a tradicích jejich města opravdu záleží,“ řekl starosta Chodova Patrik Pizinger.

Svatý Vavřinec je od středověku patronem Chodova. Chodovský kostel je proto svatému Vavřinci prokazatelně zasvěcen od časů Karla IV. Nejpozději od roku 1677 se do Chodova konají na jeho svátek procesí a poutě a místní svatovavřinecká pouť byla do roku 1945 největší poutní slavností na Loketsku.

Zvony budou slavnostně vysvěceny a osazeny 12. srpna 2017, během výroční svatovavřinecké pouti. Od srpna tohoto roku tedy budou v chodovské kostelní věži zvony Jan Vilém (historický zvon z roku 1658), svatý Florián (zvon věnovaný k poctě chodovských hasičů) a městský zvon svatý Vavřinec. „A pokud se naši nástupci rozhodnou přidat mezi ně i svatou Barboru, mají stále možnost – jedno zvonové místo je v chodovském kostele stále volné,“ doplnil starosta.