Jdi na obsah Jdi na menu
 

  jedle.jpg

 Lesníci se navracení jedle bělokoré do Slavkovského lesa věnují již 20 let. Foto: Lesy ČR

SLAVKOVSKÝ LES - Lesy České republiky intenzivně pracují na úpravě druhové a prostorové skladby lesa na území CHKO Slavkovský les v Karlovarském kraji. Průběžně v těchto lesích navyšují zastoupení jedle bělokoré, která během uplynulých staletí kvůli výjimečnosti svého dřeva využívaného ve stavebnictví a později vlivem zhoršení kvality ovzduší a půd následkem průmyslového rozvoje ztrácela své původní výraznější zastoupení.

Lesy ČR se postupnému navracení jedle bělokoré do Slavkovského lesa věnují již 20 let. Ročně vysazují desetitisíce kusů nových sazenic. Náklady na tuto aktivitu, které se pohybují v milionových částkách, přitom podnik hradí ze svých vlastních zdrojů. Ten navíc před nedávnem zpracoval speciální projekt nazvaný Obnova jedle v CHKO Slavkovský les, v jehož průběhu bylo ve vybraných lokalitách nově vysazeno dalších 3660 kusů jedle bělokoré včetně instalace individuální ochrany těchto sazenic proti okusu spárkatou zvěří. Na financování tohoto konkrétního projektu v hodnotě více než 700 tisíc korun se kromě Lesů ČR podílela také Evropská unie a Státní fond životního prostředí.

Dnešní doby se ve Slavkovském lese dočkali pouze nejodolnější, nejvitálnější a nejzdravější jedinci původní populace jedle bělokoré, a to na nejméně postižených místech. Lesníci mají o všech kvalitních jedlích v této oblasti velmi dobrý přehled. Většina z nich je evidována a využívána pro sběr osiva. Lesní závod Lesů ČR Kladská provádí sběr šišek bezeškodnou metodou - během výstupu na strom, trhání šišek a sestupu nejsou používána stoupací železa, ale pouze lanové úvazky, které nenarušují kůru jedlí. „Ze získaného osiva pak lesníci pěstují mladé sazenice, které vysazují na vhodná místa. Vysázené stromky jsou následně chráněny proti poškozování zvěří oplocenkami nebo nátěry. Lesníci se s velkou pečlivostí věnují i jejich dalšímu vývoji. Nejvíce se jedle bělokorá vysazuje do nejcennějších míst v centrální části CHKO Slavkovský les, v okolí osady Kladská. Této problematice je zde věnována mimořádná pozornost a péče,“ uvedl tiskový mluvčí Lesů ČR Zbyněk Boublík.

Jedle bělokorá je mohutný strom s přímým kmenem a větvením v pravidelných přeslenech. Koruna je v mládí kuželovitá, později válcovitá a ve stáří je vrchol koruny typicky rozprostřený, uťatý a vytváří tzv. ´čapí hnízdo´. Jedle dosahuje výšky až 60 metrů a průměru kmene dva metry a ve vhodných podmínkách se dožívá až 500 let. Jehlice jsou dva až tři centimetry dlouhé, tmavě zelené, ploché, na rubu mají dva zřetelné bílé proužky. Šišky jsou válcovitého tvaru, až 25 centimetrů dlouhé, na větvích stojí svisle a po dozrání se rozpadají. Kůlový kořen sahá hluboko do půdy, jedle tudíž netrpí vývraty tak jako smrk. V našich podmínkách roste často společně se smrkem a bukem v tzv. hercynské směsi. Jedlové dřevo je zbarveno žlutobíle, někdy s mírným růžovým odstínem, nemá jádro. Používá se ve stavebnictví, uplatnění najde v tesařském a řezbářském oboru a při výrobě hudebních nástrojů. Jedlový olej má antiseptické účinky a je využíván v léčitelství.