Jdi na obsah Jdi na menu
 

globalizace1.jpg

 Na konferenci v Sokolově vystoupil také český europoslanec Pavel Poc.

KARLOVARSKÝ KRAJ - Jak by mohla Evropská unie pomoci lidem, kteří kvůli masivnímu propouštění přijdou o práci? I na tuto otázku našla odpověď konference o sociálním podnikání v podmínkách Karlovarského kraje a České republiky, která se konala v Sokolově. Podle poslance Evropského parlamentu Pavla Poce lze například využít prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF). Určený je pracovníkům propuštěným v důsledku velkých strukturálních změn v celosvětovém obchodu. Může se jednat například o situaci, kdy musí velký podnik v důsledku globální hospodářské a finanční krize ukončit svou činnost nebo svůj provoz přesunout mimo EU.

„Sokolovsko patří mezi ohrožené regiony. Proto se nyní pokouším řešit otázku využití prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Je to jediná příležitost, kdy Evropská unie poskytuje pomoc přímo lidem, kteří jsou postižení nějakým strukturálním problémem v regionu. Peníze z tohoto fondu pak dostávají adresně lidé zejména na start nového podnikání, konkrétně 15 tisíc eur na osobu. A jednou z variant by mohlo být právě i sociální podnikání,“ uvedl europoslanec Pavel Poc. Ten zároveň navrhuje, aby o prostředky žádal přímo Karlovarský kraj po zplnomocnění ze strany státu. „O využití globálního fondu jsme před několika dny hovořili na Radě Karlovarského kraje za přítomnosti vládního zmocněnce Jiřího Ciencialy, který pomáhá řešit vysokou nezaměstnanost na Ostravsku, Mostecku, Chomutovsku a nově také na Sokolovsku. Náš region postižený těžbou čeká velká změna a tak je potřeba zajistit, aby sem dorazila potřebná finanční pomoc,“ reagoval náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro zdravotnictví, sociální věci a neziskové organizace Miloslav Čermák, který udělil záštitu nad konferencí o sociálním podnikání. 

Prostředky z EGF mohou být zpravidla použity pouze v případech, kdy jediný podnik propustil více než 500 pracovníků nebo pokud došlo v určitém odvětví k masivnímu propouštění, a to v jednom či několika sousedících regionech. Do konce roku 2017 se o peníze z fondu mohou v regionech s vysokou nezaměstnaností ucházet rovněž mladí nezaměstnaní, kteří nenavštěvují žádný rekvalifikační kurz ani se neúčastní odborné přípravy. V období 2014 –2020 je v rámci tohoto programu ročně k dispozici maximálně 150 milionů eur. Může z něho být financováno až 60 % nákladů na projekty, které mají propuštěným pracovníkům pomoci při hledání zaměstnání nebo se založením vlastní firmy. 

 globalizace2.jpg

 Pavel Poc diskutuje s Petrem Beránkem, ředitelem sociální firmy Srdce a čin.

Jednou z cesty na posílení zaměstnanosti by tedy mohlo být i sociální podnikání. „V celé řadě států se tímto způsobem řeší strukturálně postižený region. Lidé tam nejsou ani dlouhodobě nezaměstnaní, ani sociálně vyloučení, ani zdravotně postižení, ale zkrátka přišli o práci a sami si proto vytváří sociální podniky. Chci říci, že se tímto způsobem dá řešit nejen otázka sociálního vyloučení, ale i jiná problematika,“ poznamenal Pavel Poc. „Sociální podnikání je trend, který se v současné době rozmáhá a je dobře, že se uchytilo i u nás v Sokolově. Průkopníkem v této oblasti je společnost Srdce a čin, jedna z nejlépe fungujících sociálních firem v České republice. Za náš kraj mohou říci, že tuto činnost budeme rádi podporovat,“ prohlásil náměstek Čermák. 

Sociální podniky v dnešní době představují uznávaný prostředek k sociální a hospodářské soudržnosti v Evropě. Sociální podnikatelé, jako hybatelé změn, vytvářejí nová pracovní místa, nabízejí inovativní produkty, služby a podporují udržitelnější ekonomiku, čímž jednají v obecném zájmu. Jak potvrdilo letošní setkání sociálních podnikatelů ve Štrasburku, sociální podniky musí hrát v budoucí Evropě větší roli. Nabízejí totiž model pro podnikání 21. století, jež vyvažuje finanční, sociální, kulturní a environmentální potřeby. „Upřímně věřím v růst sociálního podnikání, protože tato vlna je obrovská a ukazuje se, že v celé Evropské unii rostou sociální podniky jako houby po dešti. Nevznikají však, aby někdo vytvořil velké peníze, ale aby se vytvořila nová pracovní místa pro nezaměstnané,“ konstatoval europoslanec Poc. 

Stále silněji také zaznívá názor, že je třeba zcela přepracovat sociální a hospodářský model Evropy. Je zapotřebí růst, který bude spravedlivější, ekologičtější a ukotvený v místních komunitách. Dobrou zprávou je, že vlády a veřejné orgány začínají uznávat sílu sociálního podnikání. V mnoha členských státech a regionech se proto přijímají opatření k povzbuzení růstu sociálních podniků.