Jdi na obsah Jdi na menu
 

  chlum1.jpg

 Peníze směřují i na opravy v poutním kostele v Chlumu Svaté Maří.

KARLOVARSKÝ KRAJ - V západních Čechách se nachází řada významných církevních památek, které postupně chátrají. Karlovarský kraj proto každoročně přispívá na jejich obnovu více jak milion korun. Letos se finančně podílí na záchraně sedmnácti objektů. Mezi nimi je například poutní kostel v Chlumu Svaté Maří na Sokolovsku.

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů poskytuje Karlovarský kraj od roku 2003. O tom, jaké projekty budou podpořeny, rozhoduje rada a zastupitelstvo kraje na základě doporučení Komise pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch. Ta posuzuje nejenom technický stav objektů a jejich památkovou hodnotu, ale také například to, zdali jsou přístupné veřejnosti. „Církevní budovy nejsou určeny pouze věřícím, ale i těm, kteří se zajímají o historii regionu a místní zvyklosti. Tvoří významnou část kulturního dědictví. Na jejich obnovu jsme pro letošní rok vyčlenili částku 1 140 000 korun,“ uvedl radní pro oblast kultury a památkové péče Oleg Kalaš.

Církevní subjekty podaly celkem padesát žádostí, přičemž úspěšných jich nakonec bylo sedmnáct. Příspěvek získá například Římskokatolická farnost v Chebu na obnovu kostela sv. Mikuláše. Na opravu krovů a střech nad presbytářem a sakristií bude poskytnuto celkem 100 tisíc korun. Stejnou částku dostane i Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou, který je vlastníkem areálu proboštství a poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie a Maří Magdalény v obci Chlum Svaté Maří. Zde budou prostředky vynaloženy na záchranu stropních konstrukcí.

Příspěvky nepůjdou pouze na stavební úpravy, ale i na rekonstrukce interiérů kostelů. Tak například Římskokatolická farnost v Bečově nad Teplou získá prostředky na záchranu jedinečných varhan v kostele sv. Jiří, které jsou napadeny červotočem. Na jejich opravu přispěje Karlovarský kraj 80 tisíc korun. O něco menší příspěvek ve výši 50 tisíc korun pak poputuje na sanaci interiéru kostela sv. Michaela Archanděla v Bochově, který je rovněž napaden dřevokazným hmyzem. Kostel z 16. století vlastní Římskokatolická církev v Bochově. Stejný příspěvek bude poskytnut Římskokatolické farnosti v Chebu na restaurování bočního oltáře sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie v kostele sv. Michaela v Dolním Žandově.