Jdi na obsah Jdi na menu
 

 dollhopf1.jpg

 Obálka knižní novinky. Autorem publikace je historik Zbyněk Černý.

HORNÍ SLAVKOV/LOKET - Rozsáhlou knižní monografii představující život a dílo nejvýznamnějšího regionálního malíře doby pozdního baroka - Eliáše Dollhopfa (1703–1773), vydává jako svůj třetí svazek edice MEMORIA. Autorem publikace je historik Zbyněk Černý náměstek pro odbornou činnost Muzea Cheb. V knize s názvem ´Eliáš Dollhopf barokní malíř západních Čech´ vystihuje umělecký přínos tohoto malíře oltářních obrazů, freskaře, portrétisty a štafíře, jenž se po více jak čtyři desetiletí podílel na výtvarné podobě desítek kostelů a svatyň. Příhodné je také zmínit, že publikace vychází 310 let od umělcova narození a 240 let od jeho úmrtí.

Eliáš Dollhopf se usadil v Horním Slavkově, kde si postupem času vybudoval oblíbenou malířskou dílnu. Jeho životním dílem se stala fresková výzdoba kostela Zvěstování Panně Marii v klášteře premonstrátů v Teplé, kam dodal i několik pozoruhodných pláten inspirovaných mimo jiné Rubensem. Podílel se rovněž na výzdobě kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Maří Magdaleny v Chlumu Svaté Maří. Pro galerii tamních proboštů namaloval roku 1740 vynikající portrét Julia Franze Pelleta de Hundt, cenný také průhledem do tehdejšího interiéru chlumského kostela. 

K mimořádně zajímavému dílu náleží také trojice antependií z Lokte, z nichž zaujme svou barokní sugestivností zejména antependium s motivem Posledního soudu, inspirované dobově oblíbenou moralistickou literaturou, zejména pak Věčným pekelným žalářem Giovanni Battisty Manniho a Arcišelmou Jidáš kazatele Abrahama a Santa Clara. Eliáš Dollhopf, dlouholetý purkmistr města Horního Slavkova, zemřel v roce 1773. Zanechal po sobě rozsáhlé a pozoruhodné dílo, dokládající významným způsobem lokální výtvarnou i kulturní úroveň doby pozdního baroka.

K uvedení monografie připravil Zbyněk Černý přednášku, která se koná ve čtvrtek 28. listopadu od 18 v atriu Městské knihovny v Lokti. Vstup na besedu s autorem je zdarma.