Jdi na obsah Jdi na menu
 

dotazniky1.jpg

Oslovování respondentů v ulicích měst. Snímek pochází z Františkových Lázní.

KARLOVARSKÝ KRAJ - Velký dotazníkový průzkum naplno odstartovala nezisková organizace Pomoc v nouzi, o.p.s. v rámci projektu Bojovníci proti násilí na ženách. Během března hodlá oslovit až 1200 lidí z celého Karlovarského kraje. Tazatelé se budou respondentů mimo jiné ptát na to, jaké služby jim chybí v místě, kde žijí. Zároveň se budou snažit dozvědět, co lidé vědí o problematice domácího násilí a nebezpečného pronásledování neboli stalkingu.

S dotazníky neziskovka zamíří zejména do Chebu, Františkových Lázní, Jáchymova, Kraslic, Sokolova, Žlutic a dalších měst a obcí. „Prostřednictvím veřejného průzkumu se snažíme zjistit konkrétní potřeby místních obyvatel a cílových skupin. Po získání potřebného množství dat vypracujeme podrobnou analýzu výstupů. Výsledky si samozřejmě nenecháme pro sebe, ale seznámíme s nimi radnice měst, kde jsme občany oslovovali a také širokou veřejnost skrze média či obecní zpravodaje,“ uvádí Milan Hloušek, PR manažer organizace Pomoc v nouzi, o.p.s.

S průzkumem v ulicích měst budou pomáhat například dobrovolníci z řad studentů. „Rádi bychom touto cestou požádali veřejnost o spolupráci. Věnujte nám prosím chvilku při vyplňování dotazníku, který je zcela anonymní. Tím, že odpovíte na pár otázek, přispějete k hlubšímu zmapování potřeb v místě vašeho bydliště a pomůžete nám lépe zaměřit naši osvětovou kampaň, jejímž cílem je posilování povědomí o problematice domácího násilí a stalkingu,“ apeluje na obyvatele regionu Hloušek.

První oslovenou osobou v rámci dotazníkového průzkumu byla shodou okolností žena, která v minulosti sama domácí násilí zažila. Nelehkou situaci jí tehdy pomáhali řešit odborníci z Intervenčního centra v Karlovarském kraji pro osoby ohrožené domácím násilím. Během vyplňování dotazníku se žena ze Sokolovska vyjádřila v tom smyslu, že osvěta v dané problematice je hodně důležitá: „Myslím si, že týrané ženy často neví, co vůbec mají dělat a jak postupovat, aby se vymanily ze své obtížné situace a žilo se jim lépe.“

Vyplňování dotazníků je zcela anonymní, nikdo se tedy nemusí obávat, že by se někdo cizí dozvěděl, kdo jak konkrétně odpovídal. „Samozřejmě také chápeme, že dané téma může být pro některé dotazované natolik osobní, že se k němu odmítnou vyjádřit. I s tím musíme počítat. V takovém případě lidem na ulici pouze předáme letáček se základními informacemi o projektu a nejbližších kontaktních místech,“ doplňuje PR manažer.

Dotazníkové šetření potrvá do konce března 2015. Po zpracování získaných dat budou výstupy průzkumu volně k dispozici na internetových stránkách www.pomocvnouziops.cz. Již dnes se lidé na tomto webu mohou dozvědět bližší informace o projektu Bojovníci proti násilí na ženách, který je realizován za podpory grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Hlavním cílem projektu ´Bojovníci proti násilí na ženách´ je rozšíření poskytování odborné pomoci týraným osobám a eliminace domácího násilí na ženách a stalkingu - nebezpečného pronásledování. Součástí je aktivita zaměřená na posilování povědomí o dané problematice s cílem potlačit tyto závažné negativní jevy. Projekt je zaměřený na celý Karlovarský kraj a potrvá do dubna roku 2016.