Jdi na obsah Jdi na menu
 

 kresadlo1.jpg

 Křesadla za rok 2013 mají své majitele. V Karlovarském kraji je obdrželi čtyři jednotlivci a jeden manželský pár.

KARLOVARSKÝ KRAJ – Umějí vykřesat jiskry dobra a lidství. Šíří kolem sebe optimismus, naději, sílu a nechávají za sebou kus velmi dobře odvedené práce. Navíc svůj volný čas a energii věnují dobrovolně veřejně prospěšné činnosti. Právě takové osobnosti převzaly na Velký pátek pět Křesadel, čímž rozšířily řady držitelů tohoto prestižního ocenění v Karlovarském kraji.

„Cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří je vykonávají,“ vysvětlila účel oceňování dobrovolníků Žaneta Salátová, ředitelka Mateřského centra Karlovy Vary, které v Karlovarském kraji uspořádalo již 8. ročník ceny Křesadlo.

V letošním roce vybírala devítičlenná komise z osmnácti kandidátů. Úkol to byl nelehký, jelikož všichni nominovaní patří mezi dobrosrdečné lidi, kteří hoří nadšením pro druhé a zaslouží si tak všeobecné uznání za nezištnou a obětavou službu svému okolí. Své majitele si však Křesadla nakonec našla. Cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci, si převzali Milada Bučková, Edita Kunertová, Renata Kunešová, Kamila Prchalová a manželé Miriam a Ondřej Žákovi. Všem náleží velká gratulace.

Milada Bučková z Chráněného bydlení Sokolov dostala Křesadlo za několikaletou pomoc osobám s lehkým mentálním hendikepem a obětavost pro druhé. Editu Kunertovou z občanského sdružení Klubíčko a Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského Kraje vybrala komise za pomoc nejen pro Mateřské centrum Klubíčko, ale i za aktivní podíl na několika charitativních akcích. Renata Kunešová z občanského sdružení Aragonit si ocenění zaslouží za patnáctiletou aktivní pomoc při přípravě hudebního festivalu Souznění, založení Denního centra Žirafa a sdružení Nejste sami.

Kamila Prchalová je zakladatelkou neziskové organizace Cesta z města, které si dalo za cíl záchranu kostela sv. Blažeje, budování naučných stezek a podporu regionu jižního Karlovarska. Manželé Miriam a Ondřej Žákovi dlouhodobě věnují svůj čas lidem ze sociálně vyloučených skupin a jsou nezištnými organizátory charitativních sbírek pro chudé. Miriam řídí sociální podnik ČoKy a Ondřej je vedoucím Domů na půl cesty v Nebanicích a Kynšperku nad Ohří, které provozuje obecně prospěšná společnost Pomoc v nouzi.      

  kresadlo3.jpg

 Manželé Miriam a Ondřej Žákovi při přebírání Křesadla.

Slavnostní ceremoniál samotného předávání se uskutečnil v prostorách Klášterního kostela sv. Antonína Paduánského v Sokolově. Záštitu nad celou akcí převzali náměstek hejtmana Karlovarského kraje Miloslav Čermák a primátor města Karlovy Vary Petr Kulhánek. Společenským večerem provázel moderátor Jan Picka a malý swingový orchestr Swing Melody Ostrov. 

Myšlenka každoročního ocenění dobrovolníků vznikla v rámci Mezinárodního roku dobrovolníků v roce 2001. Podobné ceny se udělují v USA, existují i v některých okolních zemích, například v Maďarsku, kde ji předává každoročně prezident. Křesadlo jako předmět je autorský originál Jaroslava Zívala, kováře z hradu Křivoklát, který podle starých vzorů vyrobil opravdové a funkční Křesadlo. Nástrojem se křeše o pazourek, který používali staří Slované a před nimi Keltové.