Jdi na obsah Jdi na menu
 

  dotaznikovy-pruzkum.jpg

 Do vyplňování dotazníků se ochotně pustili také senioři v Sokolově.

SOKOLOVSKO – Nepříliš velké povědomí o sociálních službách mají lidé na Sokolovsku. Alespoň to vyplývá z dotazníkového šetření, které na podzim loňského roku uskutečnila obecně prospěšná společnost Pomoc v nouzi na vybraných středních školách a v ulicích měst v regionu. Dobrovolníci z řad studentů se občanů ptali, kam se mohou obrátit, pokud se stanou obětí domácího násilí, nezvládají svoji finanční situaci nebo zoufale hledají střechu nad hlavou. Z odpovědí, které zaznamenali, jasně vyplývá, že některé pojmy jsou pro řadu lidí zcela neznámé anebo jim nepříliš rozumí. Zajímavým zjištěním také je, že pokud si občané s něčím nevědí rady, zajdou či zavolají na svůj obecní nebo městský úřad. A právě to je pro Pomoc v nouzi jasný signál, že pokud má síť sociálních služeb efektivně fungovat, je potřeba zajistit, aby informace o těchto službách byly pro veřejnost dostupné na všech úřadech.

„Každý druhý člověk vůbec nevěděl, že v Sokolově funguje bezplatná dluhová poradna. Lidé se nám pak sami přiznávali, že pokud je ohrožovalo zadlužení, obrátili by se na město, kde by vyžadovali nějakou výpomoc. Tak odpovídalo přibližně dvacet procent respondentů. Podobně někteří odpovídali, když došlo na ztrátu bydlení. Také v tomto případě by se spoléhali na pomoc ze strany města,“ shrnul dílčí výsledky veřejného průzkumu Milan Hloušek, spolupracovník Pomoci v nouzi.

Pomoc v nouzi sbírala data zejména v Sokolově, ale neopomenula ani Kraslice, Loket, Chodov nebo Kynšperk nad Ohří. V mnoha případech studenti oslovili i obyvatele menších obcí a vesnic v regionu. Celkem odpovědělo 475 lidí všech věkových kategorií. Nejmladšímu bylo 14 let a nejstaršímu 92 let.

Mladí o sociálních službách příliš mnoho nevědí

Zásadním zjištěním, které nelze opomenout, je fakt, že nejnižší povědomost o sociálních službách mají studenti a mladí do 25 let. Při vyplňování dotazníků na školách dokonce zazníval názor učitelů, že by bylo vhodné žáky o této problematice více informovat. Zejména v oblasti dluhového poradenství, domácího násilí a řešení krizových životních situací. Po opuštění školy se totiž stává, že absolventi neseženou práci, zadlužují se a hrozí jim sociální vyloučení. Analýza dotazníkového šetření též potvrdila několik obecných teorií sociální práce a sociologických pohledů na danou problematiku.

„Kdo se nedostal do obtížné sociální a životní situace nemá potřebu sociální pomoci od neziskových nebo dalších organizací, které v regionu sociální práci zajišťují a ani neví, že tyto instituce existují, případně o nich jen málo ví. Co se týče mladé generace, ta si zvykla, že rodiče ve většině případů jejich problémy vyřeší a pokud se následně dostanou do potíží, hledají pomoc nejprve v rodině, následně pak až u regionálních institucí,“ okomentoval vypracovanou analýzu odborný garant projektu PhDr. Josef Koprnický.

Jak dostat informace k lidem?

Veřejný průzkum také odpověděl na otázku, kam se lidé nejčastěji obracejí v případě domácího násilí. Převážná část dotazovaných – zhruba 66 procent, by se obrátila přímo na policii. Čtvrtina respondentů by kontaktovala Intervenční centrum, které v Sokolově, Chebu a Karlových Varech provozuje Pomoc v nouzi. Asi devět procent lidí by volilo obě varianty. Další uvedli, že by situaci řešili přes soud, linku bezpečí nebo sociální odbor městského úřadu.

Z šetření dále vyplynulo, že pokud lidé shánějí informace o sociálních službách, zasednou obvykle k internetu. To v dotazníku uvedla téměř polovina dotázaných. „Téměř 40 procent respondentů zatím sociální služby nevyhledává. I tak by se mnozí spolehli na web, pokud by si v budoucnu potřebovali nějaké informace zjistit,“ vyčetl z podrobných dat Hloušek.

Získané výstupy jsou pro Pomoc v nouzi cenným vodítkem, jakým směrem zaměřit kampaň na posílení informovanosti o sociálních službách. Prvním krokem bude představení výsledků dotazníkového šetření jednotlivým samosprávám. S tím bude souviset distribuce nových informačních letáků o sociálních službách do informačních center a na městské a obecní úřady. Následovat mají besedy na školách. Témata přednášek budou vybírána podle požadavků školy v návaznosti na jejich rámcové vzdělávací plány. „Znalosti o možnostech sociální práce a jejich prezentace na veřejnosti jsou velmi důležité a mohou být významnými faktory nejen v otázkách prevence kriminality, ale i ke snižování sociální nespokojenosti v regionu,“ poznamenal Koprnický.