Jdi na obsah Jdi na menu
 

 potok1.jpg

 Chodovský potok protéká územím podmáčených smrčin a olšin.

JINDŘICHOVICE - V zájmu záchrany cenných přírodních rašelinišť v Krušných horách nyní Lesy České republiky (LČR) intenzivně pracují na revitalizaci koryta Chodovského potoka, a to ve skoro tříkilometrovém úseku mezi osadou Mezihorská až k prameništi jižně od obce Jindřichovice. Kvůli v minulosti nevhodně provedené regulaci potoka dochází ke zrychlenému odtoku vody ze zalesněného území a k vysušování přilehlých rašelinišť. Díky Lesům ČR bude již v červnu letošního roku tento negativní stav minulostí. 

potok3.jpg„Naším hlavním cílem je navrátit koryto Chodovského potoka do původní, přirozené trasy, jejíž zbytky se v terénu zachovaly až do dnešních dní. Nové, původní koryto bude mělké, mírně zvlněné, doplněné o několik místních, hojně se vyskytujících balvanů. Příčné boční příkopy v místech jejich zaústění do koryta přehradíme dřevěnou příčnou přehrážkou, aby došlo k zadržení vody,“ vysvětluje ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube. „Na březích ještě odstraníme některé překážky jako náletové dřeviny nebo vyvrácené stromy. Stávající souběžné, uměle vytvořené koryto necháme zasypat. Všechna námi realizovaná opatření výrazně zlepší retenční schopnost povodí Chodovského potoka a podpoří zdárný vývoj přiléhajících přírodních rašelinných stanovišť. Práce by měly být ukončeny již letos v červnu,“ doplňuje Gaube.

Téměř celý upravovaný úsek Chodovského potoka v dotyčné lokalitě protéká územím původních rašelinišť, dnes podmáčených smrčin a olšin s příměsí modřínu a jedle a také listnáčů, jako jsou bříza, lípa, dub, buk a javor.