Jdi na obsah Jdi na menu
 

rolava1.jpg

 

Okolí Rolavy a Přebuzi je plné vzácných přírodních skvostů.

ROLAVA/PŘEBUZ - Nová národní přírodní rezervace s označením Rolavská vrchoviště přibyla v Karlovarském kraji. Zvláště chráněné území se rozkládá v Krušných horách při severní hranici našeho kraje se Saskem, v katastrálních územích Přebuz, Rolava a Chaloupky. Svou rozlohou 752 hektarů (a 227 hektarů ochranného pásma) patří mezi největší maloplošně chráněná území Karlovarského kraje. Jedná se o pátou národní přírodní rezervaci v regionu.

Národní přírodní rezervace (NPR) Rolavská vrchoviště si vysloužila zvláštní ochranu především díky velmi zachovalému komplexu horských rašelinišť a podmáčených smrčin s jejich typickou flórou a faunou. Nachází se zde horská vrchoviště s řadou jezírek a dalších charakteristických tvarů mikroreliéfu, které jsou obklopeny porosty borovice bažinné, podmáčenými a rašelinnými horskými smrčinami. „Zvláštností a zajímavostí tohoto území jsou i ruiny areálu a zbytky staveb bývalé továrny na zpracování cínové rudy, na něž jsou vázána společenstva s unikátním výskytem hmyzu,“ uvedl krajský radní Jaroslav Bradáč.

Jedinečnou flóru zastupují bohaté populace rosnatky anglické, kyhanky sivolisté, ostřice mokřadní a šichy černé. Východní část chráněného území hostí jedinou plodnou populaci blatnice bahenní v Krušných horách. „Z hlediska fauny je významný zbytkový výskyt tetřeva hlušce, relativně početného tetřívka obecného a bohatý výskyt bekasiny otavní,“ dodal Bradáč. Důležitá je i přítomnost netopýra velkého a střevlíka Ménétriesova, což jsou evropsky významné druhy.

Ke vzniku této nové národní přírodní rezervace přispěli nejen zaměstnanci Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, ale i pracovníci Lesů České republiky.

 

Více o Rolavě a Přebuzi si přečtete ZDE.