Jdi na obsah Jdi na menu
 

rybnik1.jpg

Velikonoční rybník je útočištěm vzácných živočichů vázaných na vodní prostředí. Foto: P. Tájek/CHKO Slavkovský les

SLAVKOVSKÝ LES - Od letošních velikonoc je ve Slavkovském lese o jednu rezervaci navíc. Vyhlásila ji Správa CHKO Slavkovský les nedaleko Měchova na Bečovsku. Lokalita je domovem vzácných druhů obojživelníků a vážek, má rozlohu 1,75 ha a je chráněna v kategorii ´přírodní památka´.

Výjimečná přírodovědná hodnota tohoto skrytého místa byla zjištěna až při mapování obojživelníků o Velikonocích roku 2009, kdy rybník symbolicky vydal svá dlouho skrývaná tajemství a získal své jméno. „Lokalitu se podařilo vyhlásit po zhruba ročních přípravách a nezbytných úředních krocích. Shodou okolností vyšel termín vyhlášení Velikonočního rybníka zrovna na velikonoční pondělí. To ale není úřední den, a tak je datem vyhlášení až úterý 22. dubna,“ uvádí v tiskové zprávě Přemysl Tájek ze Správy CHKO Slavkovský les.

Výjimečná druhová rozmanitost a hojný výskyt chráněných druhů živočichů je na lokalitě díky upuštění od rybničního hospodaření trvajícímu pravděpodobně již několik desítek let. Volná vodní hladina je dnes jen na necelé polovině rybníka, zbytek plochy tvoří porosty vysokých ostřic a zrašelinělá stanoviště. Spolu s porosty přesličky poříční a rdesty plovoucími na vodní hladině je lokalita ideálním útočištěm pro vzácné druhy živočichů vázaných na vodní prostředí, pro něž je také důležité oslunění lokality a skutečnost, že zde dlouhodobě nebyla používána žádná hnojiva ani další látky používané v rybničním hospodaření.

Z chráněných druhů živočichů se na lokalitě vyskytují především obojživelníci a vážky. Významná je především populace blatnice skvrnité, skrytě žijící drobné žabky, pro kterou je Velikonoční rybník jednou z nejbohatších lokalit v Karlovarském kraji. Z dalších obojživelníků je to především skokan ostronosý (samci této žáby se v období jarního rozmnožování zbarvují do modra), čolek velký, čolek obecný, čolek horský a skokan krátkonohý. „Na lokalitě bylo také zjištěno 20 druhů vážek, z nichž některé patří v regionálním měřítku mezi velmi vzácné. Nejvýznamnější je však výskyt vážky jasnoskvrnné patřící mezi zákonem chráněné druhy,“ říká Pavla Tájková ze Správy CHKO Slavkovský les.

  zaba1.jpg

 V lokalitě se vyskytuje skokan ostronosý. Foto: P. Tájek/CHKO Slavkovský les

Území je zajímavé i botanicky, cenná jsou především zrašelinělá stanoviště, ale i vegetace vodních rostlin a nezapojené bahnité plochy s výskytem vzácného zevaru nejmenšího. „Lokalitu se podařilo vyhlásit chráněným územím také díky vstřícnému postoji vlastníka pozemků, kterým je Farma Otročín a. s., jejíhož vstřícného postoje si velmi vážíme,“ dodává Tájek.

Podrobnější informace o území můžete najít v časopise „Arnika – přírodou a historií Karlovarského kraje“, který je k dostání například na Správě CHKO Slavkovský les nebo v chebském, sokolovském a mariánskolázeňském muzeu, v infocentrech v Mar. Lázních, Sokolově a na Komorní hůrce, v Krajské knihovně v Karlových Varech či knihovně v Chodově, případně si jej můžete objednat na adrese premysl.tajek@nature.cz.

Pozvánka: Vítání ptačího zpěvu v Mariánských Lázních

Koho zajímá příroda a chtěl by se o ní dozvědět něco více, může se ve čtvrtek 1. května vypravit na již tradiční Vítání ptačího zpěvu v Mariánských Lázních. Sraz účastníků je v 7.30 hodin u kolonády Ferdinandova pramene. Akci povede ornitolog Mgr. Pavel Jaška.

„Přijďte a naučte se poznávat ptačí hlasy a dozvědět se něco o životě našich ptačích sousedů. Uvidíte ukázku odchytu ptáků do sítí, které si budete moci prohlédnout zblízka a vypustit si je přímo z ruky. Bohatý program bude doplněn také hrami pro děti s ptačí tématikou. Vzhledem k brzkému a teplému nástupu jara by mohlo být druhové spektrum ptačích druhů bohatší než v jiných letech. Tak neváhejte a oslavte s námi první máj,“ láká milovníky přírody Jana Rolková ze Správa CHKO Slavkovský les.