Jdi na obsah Jdi na menu
 

 stezka1.jpg

 Výchozím bodem je informační tabule u kostela sv. Archanděla Michaela.

OLOVÍ – Po naučné stezce okolím města Oloví se mohou vypravit lidé, kteří vyhledávají krásnou přírodu, pěší túry a lákají je pěkné výhledy do krajiny. Přesně to je čeká, když se vydají po trase začínající u kašny v blízkosti kostela sv. Archanděla Michaela. Přesně tam stojí první informační tabule s popisem cesty a základními údaji o naučné stezce. Jednotlivé další zastávky jsou označeny cedulemi se zaměřením na tradiční hornickou činnost v Oloví především z období středověku a na stavby vybudované obyvateli města. Všechny varianty stezky pak končí na Šibeničním vrchu, odkud se nabízí krásný panoramatický výhled do okolí.

A co výletník cestou zajímavého uvidí? Už samotný kostel sv. Archanděla Michaela stojí za to, aby si ho člověk pořádně prohlédl. Jak se píše na informačním panelu, památka je postavena v novogotickém slohu stavitelem Emilem Litkou ze Sokolova. Na jeho místě se nacházel v minulosti kostel jiný, který byl z důvodu špatného stavu v roce 1897 zbourán. Stavba současného kostela byla započata položením základního kamene v roce 1901 a o rok později byl kostel vysvěcen. 

 stezka2.jpg

 U kaple sv. Josefa může člověk posedět na nových lavičkách.

Další zastávkou je kaple sv. Josefa, kde si turisté po výstupu táhlého kopce mohou odpočinout na lavičkách. Pak je čeká cesta k pozůstatkům středověké těžby olova. Odtud se dá jít buď k důlnímu dílu sv. Anny a zpět, nebo dál směrem ke kapli Nejsvětější Trojice vybudované v letech 1915 až 1917. Koho zajímají okolnosti vzniku této zajímavé památky, jistě se zastaví u tabulky s textem, kde se lze dočíst, že spadá do slohu umělých jeskyní a byla zhotovena ze strusky, která vznikla při tavení železa v bývalých otavských železárnách. Na stavbě se podílel především olovský farář Georg Marck se štukatérem Josefem Fischerem. V průběhu stavby byl Josef Fischer odveden na frontu, ale o své dovolence dále pracoval na dostavbě kaple. Hotovou kapli bohužel nespatřil, neboť padl 28. září 1915 u Tarnopolu.

stezka3.jpg

Kaple Nejsvětější Trojice platí za vyhledávaný turistický cíl. 

Dál vede cesta k místu, kde má v blízké budoucnosti stát rozhledna Cibulka. Pamětníci dobře vědí, že zde již dříve vyhlídková věž stála. Během 2. světové války ji však stihla zkáza.

Svoji paměť mají také lesy v okolí města Oloví. Zakládány byly v období těsně před a po 2. světové válce, některé porosty již před rokem 1918. Zalesňovány byly převážně bývalé zemědělské půdy, extrémní nepřístupné svahy, na kterých se původním obyvatelům již nevyplácelo hospodařit. Celková výměra lesního majetku města Oloví dnes činí zhruba 80 ha. Území tohoto celku je velmi členité, výškový rozdíl činí 200 metrů. Skladbu stromů tvoří převážně rozsáhlé smrkové monokultury. Dále je zde možné spatřit borovice, břízy, modříny, buky, javory, olše, topoly, jedle. 

 stezka4.jpg

 Dominatou města Oloví je kostel sv. Archanděla Michaela.

 

Naučná stezka Oloví

Červená trasa: Kostel sv. Archanděla Michaela – kaple sv. Josefa – geologické metamorfózy – kaple Nejsvětější Trojice Grotte – místo budoucí rozhledny Cibulka a zpět 5,5 km.

Modrá trasa: Geologické metamorfózy – důlní dílo sv. Anna a zpět 2,5 km.

Zelená návratová varianta: Kaple Nejsvětější Trojice Grotte – pozůstatky důlní činnosti (pískovna) Oloví 1,5 km. 

 

Město Oloví na mapě naleznete ZDE.

 

Náhledy fotografií ze složky Naučná stezka Oloví