Jdi na obsah Jdi na menu
 

uran1.jpg

Výchozí informační tabule se nachází za sídlištěm v Horním Slavkově.

HORNÍ SLAVKOV – Novou naučnou stezku si mohou projít lidé v okolí Horního Slavkova. Nese název Po stopách uranového hornictví ´Uranová Golgota´ a pozorní výletníci se na ní dozvědí spoustu zajímavostí týkající se historie těžby, rozsahu uranových ložisek, rozmístění dobývacích prostor a vězeňských táborů. Stezka není náročná, je dlouhá přibližně šest kilometrů a začíná informační tabulí za sídlištěm u lesoparku. Z vyobrazené mapky lze zjistit, jakým směrem vede cesta a kde se nacházejí jednotlivá zastavení. Pokud si člověk bude všímat směrových šipek, jistě nebude v terénu bloudit.

Stezka velice poutavým způsobem připomíná historii těžby uranu v Horním Slavkově a působení Jáchymovských dolů ve městě a okolí. Kromě toho se zmiňuje také o lidech, kteří tuto rudu dobývali. „Těžba uranu je poctivá havířská práce, vyžadující odborné i psychicky zdatné pracovníky na všech úrovních. Z mnoha různých důvodů se toto po 2. světové válce v Československu přestalo požadovat. Pod tlakem politických požadavků a také jako reziduum právě skončené masové tragédie došlo nejdříve k tomu, že do dolů byli vedle řadových havířů nasazeni němečtí váleční zajatci a později, když bylo této rudy stále zapotřebí, i vězňů politických a těžkých kriminálníků. Těžba uranu pomocí nesvobodných sil dostala přednost před jakýmkoliv jiným způsobem,“ píše se na jedné z informačních tabulí.

Letos by se Horní Slavkov chtěl pochlubit ještě další zajímavostí. Díky dotaci ve výši 277 tisíc eur hodlá příměstský zrevitalizovat lesopark. „V jeho sousedství vznikne nová environmentální stezka s mnoha interaktivními naučnými i herními prvky,“ popsal náměstek hejtmana Karlovarského kraje Petr Navrátil. Realizací projektu, v němž je bavorským partnerem město Arzberg, se vytvoří na kraji města prostor pro relaxaci obyvatel i návštěvníků Horního Slavkova, který má neobyčejnou formou prezentovat ´obyčejnou´ přírodu Slavkovského lesa.