Jdi na obsah Jdi na menu
 

  pavilonb1.jpg

 Pavilon B se dočká kompletního zateplení včetně výměny oken a dveří. 

SOKOLOV - Rekonstrukcí anesteziologicko-resuscitačního oddělení a zateplením pavilonu B, kde oddělení ARO sídlí, pokračují investiční akce Karlovarského kraje v Nemocnici Sokolov. V prvním nadzemním podlaží pavilonu dojde k přestavbě oddělení i části vstupní haly a po rekonstrukci budou mít pacienti k dispozici 7 resuscitačních lůžek s nezbytným zázemím pro sestry a lékaře i novou přístrojovou techniku.

Rekonstrukci provede firma JURICA a.s., která vyhrála výběrové řízení a zrealizuje rovněž zateplení budovy. „Náklady na přestavbu oddělení ARO činí 17, 9 milionu korun. Částku uhradí Karlovarský kraj ze svého rozpočtu. Dalších téměř 18 milionů korun kraj vloží do kompletního zateplení pavilonu B včetně výměny oken a dveří. Věřím, že stavebníci budou postupovat podle předem stanoveného harmonogramu, aby stavební úpravy co nejméně narušily běžný chod nemocnice,“ uvedl náměstek hejtmana Miloslav Čermák.

Plánované stavební akce se nijak přímo nedotknou nikoho z pacientů nemocnice. „Po celou dobu rekonstrukcí, jejichž cílem je opět posunout kvalitu poskytovaných služeb a zvýšit standard nemocničního prostředí, bude plně zachována funkčnost všech oddělení a všichni naši zaměstnanci se postarají o to, aby nikdo z návštěvníků nemocnice nijak negativně nepocítil důsledky stavebních prací. Tato modernizační etapa Nemocnice Sokolov je dalším krokem na naší cestě v budování přívětivého a vlídného nemocničního prostředí s moderním vybavením a špičkovým personálem,“ sdělil při zahájení stavby jednatel NEMOS Sokolov Michal Soukup.

V prvním nadzemním podlaží pavilonu B dojde k vybourání a vyzdění nových příček, k položení podlah a instalaci nových rozvodů vody, kanalizace, elektřiny, vzduchotechnického vedení a chlazení. V rámci projektu je rovněž naplánována i výměna prosklených stěn a dveří a počítá se s osazením kompletního vnitřního vybavení. Rekonstrukcí projde také vstupní hala, včetně sociálního zařízení pro veřejnost. Zároveň budou stavebníci pracovat na výměně oken a dveří, zateplení budovy a na nové fasádě. Zatímco stavební úpravy oddělení ARO by měly být hotovy na konci února příštího roku, s  dokončením zateplení se počítá v září 2015.

Karlovarský kraj má už nyní v plánu další pokračování postupné rekonstrukce sokolovské nemocnice. „Dosud bylo dokončeno 5 investičních akcí za 87 milionů korun, probíhají 3 akce za 60 milionů a v roce 2015 jsou plánovány další 2 akce za 50 milionů korun. Do roku 2015 tak Karlovarský kraj jako majitel budov plánuje celkem do nemocnice v Sokolově investovat na 10 akcí téměř 200 milionů. Společně s výstavbou parkovacího domu, jehož budování hradí Sokolovská uhelná, tak dojde po realizaci těchto investic Karlovarského kraje v areálu sokolovské nemocnice k zásadnímu zvýšení komfortu pro pacienty i zaměstnance," vyčíslil náměstek hejtmana Miloslav Čermák.

Velké investice chce Karlovarský kraj uskutečnit také v karlovarské nemocnici, kde by mělo dojít k sestěhování a modernizaci jednotlivých oddělení za více než 100 milionů korun. Pro nemocnici v Chebu kraj zakoupí nový lineární urychlovač sloužící pacientům s onkologickým onemocněním.