Jdi na obsah Jdi na menu
 

ruce1.jpg

Tématem workshopu bude domácí hospicová péče. Ilustrační foto

SOKOLOV - Vyvolat diskusi o tom, jak by měla či mohla vypadat paliativní péče v Karlovarském kraji. O to se snaží organizátoři workshopu o problematice hospicové a paliativní péče, jenž se uskuteční v pondělí 23. listopadu 2015 v Sokolově. Své zkušenosti z praxe a podněty pro další rozvoj této oblasti přijedou prezentovat nejenom zástupci hospiců, ale také lékaři a další odborníci, jejímž posláním je zmírňovat bolest, duševní strádání a zachovávat důstojnost umírajícím.

„Jsem hluboce přesvědčený, že domácí paliativní péče je velice důležitou službou. Bohužel, ačkoli je nesmírně potřebná, není tato její podoba zákonem dostatečně upravená. Ještě horší situace je s financováním domácích hospiců, které zatím na rozdíl od hospiců „kamenných“, nedosáhnou na úhrady ze zdravotního pojištění a fungují převážně z darů. Právě proto je nutné zdůraznit a upozornit, že vedle kamenných hospiců v České republice fungují také ty mobilní. A právě jim chceme věnovat pozornost. Pro lepší umírání dnes i v budoucnu,“ uvedl organizátor workshopu Bc. Robert Pisár, ředitel neziskové organizace Pomoc v nouzi, o.p.s.

Pokud se rodina rozhodne svého vážně nemocného blízkého doprovodit ke konci života ve svém přirozeném  domácím prostředí, může využít služeb domácích hospiců. Ne každý však dneska ví, kde taková zařízení fungují a jaké služby konkrétně poskytují. „Koho daná problematika zajímá, může navštívit workshop a zeptat se přítomných odborníků. Diskuze bude veřejná a také její závěry budou volně přístupné. Téma se totiž týká nás všech a každý by měl mít možnost se k němu vyjádřit,“ konstatoval Bc. Robert Pisár.  

Záštitu nad workshopem přijal starosta města Sokolov Bc. Jan Picka. Z přednášejících účast přislíbili PhDr. Martin Loučka, Ph.D., ředitel Centra paliativní péče, psycholog a současně pedagog na Univerzitě Karlově a Bc. Jiří Krejčí, ředitel obecně prospěšné společnosti Tři, o.p.s. které zřizuje Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech. Dále vystoupí MuDr. Josef Trnka, lékař ARO a anesteziolog, spolupracující s Domácím hospicem Motýl. Ke slovu se dostanou také zástupci Zařízení následné a hospicové péče, p.o. v Nejdku, náměstek hejtmana Jakub Pánik a představitelé hospiců Motýl ze Sokolova a Sv. Jiří z Chebu.

Workshop začíná od 13 hodin v prostorách Městského úřadu v Sokolově.