Jdi na obsah Jdi na menu
 

22. 2. 2019

poradna1.jpg

Již druhým rokem funguje v Sokolově bezplatná Poradna pro oběti trestných činů. Poskytované poradenství doposud využily tři desítky klientů. Nejčastěji měli zájem o informace o průběhu trestního řízení nebo chtěli vědět, jaká mají jako oběť trestného činu práva. Vedle základního poradenství využívali také například pomoci důvěrníka, který je doprovázel na policii či k soudnímu jednání.

„Někteří lidé vyhledali naši poradnu sami, další pak přišli na doporučení policie nebo probační a mediační služby. Většinou se jedná přímo o oběti násilné či majetkové trestné činnosti. Někdy bývají klienty i pozůstalí po oběti trestné činnosti, kteří se prostřednictvím poradny mohou domáhat peněžité pomoci od státu,“ uvedla Mgr. Eva Chalupníková Doležalová ze sokolovské Poradny pro oběti trestných činů. „Klienti se ptají, jak to bude v jejich případě vypadat u soudu, jestli se v soudní síni musí potkat s pachatelem nebo jakým způsobem se mohou domoci finančního odškodnění. Na všechny tyto otázky se snažíme odpovědět. Kromě toho umíme poskytnout psychosociální podporu a zajistit bezplatné služby zmocněnce, což je advokát, který je může v trestním řízení zastupovat,“ doplnila.

Do poradny přicházejí také oběti domácího násilí. „Řešila jsem případy, kdy policie kvalifikovala domácí násilí jako trestný čin týrání osoby ve společné domácnosti, nebezpečné vyhrožování a pokus o znásilnění. To jsou pro klienta naší poradny velmi stresující události, které s sebou nesou ještě další psychickou zátěž z probíhajícího procesu trestního řízení. A právě v tomto může být pracovník poradny někým, kdo poskytne podporu a stane se pro oběť trestné činnosti jakýmsi průvodcem. Snažíme se být nápomocni při sepisování různých podání pro soud, jakými je například připojení se k náhradě majetkové i nemajetkové újmy nebo prohlášení o dopadu trestné činnosti na běžný život klienta. Pro mnohé oběti i toto bývá značně zatěžující,“ poznamenala Chalupníková Doležalová s tím, že poradna úzce spolupracuje s Intervenčním centrem v Karlovarském kraji pro osoby ohrožené domácím násilím, které provozuje nezisková organizace Pomoc v nouzi, o.p.s., dále se střediskem Probační a mediační služby Sokolov, policií a státním zastupitelstvím.

Poradna v Sokolově byla zřízena v rámci projektu „Proč zrovna já? II“ Probační a mediační službou. Ta  díky celorepublikové síti poradenských míst ve většině okresních měst takto nabízí svou pomoc a podporu všem, kteří se stali obětí nějakého trestného činu. V Karlovarském kraji působí poradny také v Karlových Varech a Chebu.

Sokolovská poradna má své hodiny pro veřejnost vždy ve středu od 9 do 12 hodin a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin. Kancelář se nachází v ulici Jednoty 654, v objektu Úřadu práce ve 2. patře, číslo dveří 319. Poradnu lze také kontaktovat telefonicky na čísle: 725 807 492 či na emailové adrese: chalupnikova.pms@gmail.com.