Jdi na obsah Jdi na menu
 

aves1.jpg

 Zadané úkoly plní mladí badatelé přímo v terénu. Foto 2x: Statek Bernard

KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ - Za opravdovým dobrodružstvím, poznáním a vstříc novým zážitkům se mohou vypravit zvídaví školáci, kteří se zajímají o přírodu, zvířata, ekologii a moderní technologie. Právě pro mladé badatele ve věku od 10 do 15 let je určené moderní environmentální vzdělávací centrum AVES na Statku Bernard v Královském Poříčí, kde mohou rozvíjet své znalosti, odhalovat tajemství geologie, lesních a vodních biotopů nebo poznávat sílu léčivých bylinek. V doprovodu odborných lektorů se vypravují do okolí Statku na takzvané lovy beze zbraní, kdy plní nejrůznější úkoly. Někdy fotografují a sbírají rostliny, jindy zase pátrají po zvířecích stopách či umísťují fotopasti.

„Pro děti je to velké dobrodružství a zároveň se mnohému naučí. Podle mapky se vydávají na dvouhodinovou procházku přírodou a přímo v terénu plní připravené úlohy. Nemají s sebou žádné zbraně, a přesto posbírají spoustu úlovků. Když například objeví zvířecí stopu, udělají z ní sádrový odlitek. Pokud zaslechnout hlasy ptáků, mohou je nahrát nebo poslouchat pomocí speciálního zařízení pro zesílení zvuků. Kromě toho mají podle zadání vytvořit krátký videodokument o vlivu chování člověka na přírodu,“ popsal jednatel Statku Bernard Miroslav Makovička náplň jednoho ze tří tematických ekoprogramů.

První z nich je zaměřený na lesní biotop, geologii a místní biokoridory. Další ekoprogram odhaluje vlastnosti léčivých rostlin a ukazuje, které druhy jsou vhodné pro přípravu čajů nebo výrobu kosmetiky, tinktur a mastí. V blízkém okolí Statku Bernard lze objevit celou řadu volně rostoucích bylinek s léčivými účinky. „Nalezené rostlinky děti fotografují, zapisují místo jejich výskytu a odebírají vzorky. Jednu z bylinek si pak vyberou k dalšímu zpracování v laboratoři,“ poznamenala lektorka Eva Slámová. Třetí ekoprogram nese název ´Vetřelci versus vodníci´. Děti při něm nepotkávají strašidla ani pohádkové bytosti, ale naopak invazivní rostliny a živočichy z vodních biotopů. Pozorují aktivitu v hnědouhelném dole a všímají si procesu rekultivace.

  aves2.jpg

 V laboratoři mohou školáci používat mikroskopy a moderní počítače.

Veškeré úlovky následně děti analyzují a zkoumají v ekoučebně AVES, kde mají k dispozici nejmodernější počítače, mikroskopy a další potřebnou techniku. Pomocí programů upravují nahraná videa a vytvářejí fotoprezentace. Své výsledky z jednotlivých výprav následně zveřejňují na webových stránkách www.eko-aves.cz. Environmentální vzdělávací centrum dostalo název AVES, což latinsky znamená ptáci. Pojmenování tak symbolicky odkazuje na hejna vlaštovek, která na Statku Bernard pravidelně hnízdí. „Vlaštovky už sice odlétly do teplých krajin, ale když jsme je tu přes léto měli, tak je děti pozorovaly přes kameru, jak nalétávají do hnízd. Vlaštovčí reality show s oblibou sledovali také návštěvníci Statku. Těm jsme přímý přenos z hnízda pouštěli na obrazovce umístěné v průjezdu u hlavní brány,“ upřesnil jednatel Statku.  

Kromě přírodních věd se školáci během zážitkové výuky zdokonalují i v cizím jazyce. Expedic konaných v rámci projektu Česko-bavorské lovy beze zbraní se zúčastňují žáci z tuzemských i německých škol. „Během celého ekoprogramu, jak venku, tak i uvnitř, doprovází děti lektor hovořící česky i německy. Jeho úkolem je vysvětlovat pojmy, kterým by žáci nerozuměli. Také jim pomáhá a nenásilně je směřuje ke splnění všech úkolů,“ přiblížil Makovička úlohu odborného lektora. Na lovy beze zbraní se děti naposledy vypravily letos na podzim. Další expedice je čekají v zimních měsících.