Jdi na obsah Jdi na menu
 

madona1.jpg

Vzácný okamžik - duchovní přivezli na Hartenberg sochu Černé madony.

HŘEBENY – Na pár hodin se ve středu vrátila do Hřeben dřevěná socha Černé madony, známá také jako madona hartenberská. Na hrad ji přivezli zástupci Plzeňské diecéze, aby si ji mohli prohlédnout návštěvníci slavnostní bohoslužby. Ta se konala přímo na nádvoří pod širým nebem. Svatou mši sloužil generální vikář Mons. Josef Žák, který Hřebeny velice dobře zná. Několik let totiž bydlel v podhradí, takže má k této krajině silný osobní vztah. A z jeho slov to bylo dobře patrné.

madona4.jpgPro novodobé dějiny Hatenbergu byla mše důležitým momentem. V závěru bohoslužby totiž duchovní posvětili základní kámen Tříkrálové kaple. A tím symbolicky započala její obnova. „Už samotná mše je pro hrad velikou událostí. Poslední se tu konala před 67 letech,“ připomenul kastelán Hartenbergu Bedřich Loos. „Jsme také moc rádi, že se k nám přijela po letech podívat socha Panny Marie, která dříve zdobila zdejší kapli,“ doplnil Loos. Jeho slova potvrdil kraslický kostelník Miloš Bechyně. „Černá madona stála na hlavním oltáři a nad ní visel obraz Tří králů,“ upřesnil. Hrad socha opustila po roce 1945, kdy byla převezena do Krajkové, později do Prahy a nakonec do správy Plzeňské diecéze.

Původní podobu hradní kaple, která se nacházela ve druhém patře velkého paláce, se snaží najít stavebně historické průzkumy. „Je nám jasné, že obnova nebude jednoduchá. Spolupracují s námi ale dobří projektanti a další odborníci. Vycházíme také z výpovědí pamětníků a dobových fotografií,“ pověděl kastelán.  

Slavnostní mše se zúčastnili nejen pozvaní hosté a přátelé hradu, ale také desítky dobrovolníků z několika světadílů. Ti na Hartenberg přijeli v rámci dvou projektů - Mezinárodního divadelního festivalu a Mezinárodní dobrovolnické akademie. „Jsme vděční za každého, kdo přidá ruku k dílu. Dobrovolníci z celého světa sem přicházejí pomáhat již od roku 2000. Letos jsme u nás přivítali malé lidi například z Gruzie, Japonska, Kolumbie či Mexika,“ vyjmenoval Loos.

madona3.jpg

Posvěcení základního kamene Tříkrálové kaple na Hartenbergu.

Mezinárodní divadelní festival Hartenberg se koná každé léto na hradě Hartenberg na Karlovarsku v severozápadních Čechách. Hlavní myšlenkou festivalu je výměna tvůrčí zkušenosti, která probíhá vzájemným kontaktem různých divadelních škol a jejich společnou tvůrčí prací. Účastníci reprezentují alternativní (nestátní) divadelní skupiny, skládající se jak z profesionálních, tak i amatérských herců. Pro festival je charakteristická zásada "tři v jednom", neboť kombinuje několik zajímavých příležitostí pro účastníky, jako jsou školení a tvůrčí lekce, dále společná vystoupení a v neposlední řadě uvedení vlastních her. Festival je důležitou součástí širšího projektu na Hartenbergu, kdy se hrad postupně stává mezinárodním kulturním centrem - místem, kde se protínají různé kulturní zkušenosti a nápady a které je cestou pro kreativní otevřenou mysl z celého světa.

Hrad Hartenberg byl postaven v 12. století. Během své staleté historie byl mnohokrát plundrován a devastován, zejména v roce 1985 při rozsáhlém požáru. Jedna z nejslavnějších kapitol historie hradu je spojena se jménem velkého německého básníka Johanna W. Goethe, který na Hartenbergu pobýval a napsal zde několik svých prací.

...

International Theatre Festival - Workshop Hartenberg has been held every summer since 2010 in the castle Hartenberg placed in the north-west of Czech Republic (near Karlovy Vary). The main idea of the festival is to exchange creative experience, which is gained while different theatre schools get in touch and work together. The participants represent alternative (non-state) theatre groups, consisting of both professional and amateur actors. The festival follows the principle of "three in one", combining several interesting opportunities for team members, such as training and master classes, making a joint performance and showing their own plays. The festival is an important component of a larger project on Hartenberg becoming the multinational cultural center – a place where different knowledge, cultures and ideas blend and the paths of creative people from all over the world are intersected.

Hartenberg the castle was built in the 12th century. During its centuries-old history it has been damaged many times, particularly in 1985 because of the fire. One of the brightest pages in the annals of the castle is associated with the name of the great German poet Johann Goethe, who stayed in Hartenberg and wrote several works here.

...

Международный театральный фестиваль - мастерская Xартенберг  (International theatre festival - workshop Hartenberg) проводится с 2010 года ежегодно в летнее время на территории замка Хартенберг, расположенного на северо-западе Чехии (район Карловых Вар). Главная идея фестиваля – живой обмен творческим опытом, происходящий в процессе соприкосновения разных театральных школ и в совместной работе. Участники — альтернативные (негосударственные) театральные коллективы, состоящие как из профессиональных, так и непрофессиональных актеров. Фестиваль следует принципу «три в одном», соединяя несколько интересных возможностей для коллективов: участие в актерских тренингах и мастер-классах, создание общего перфоманса и показ собственных спектаклей. Фестиваль является важной составляющей большого проекта по становлению Хартенберга как мультинационального культурного центра, места пересечения творческих людей со всего мира, различных знаний, культур, идей.

Замок Хартенберг, был построен в 12 веке. За свою многовековую историю неоднократно подвергался разрушениям, особенно сильный ущерб ему нанес пожар в 1985 году. Одна из ярких страниц в летописи замка связана с именем великого немецкого поэта Иоганна Гете, который гостил в Хартенберге и написал здесь ряд своих произведений.

 

Více o hradu Hartenberg si přečtete ZDE.

 

 

Náhledy fotografií ze složky Bohoslužba na Hartenbergu