Jdi na obsah Jdi na menu
 

sokolovna1.jpg

Dotační prostředky pomáhají například při obnově kraslické sokolovny.

SOKOLOVSKO – Opravit zchátralou kapličku. Postavit rozhlednu. Nebo třeba vybudovat trasu pro pěší či cyklisty. To všechno je možné s pomocí dotací z Programu rozvoje venkova České republiky. Je toho však ještě mnohem více, co lze díky finanční podpoře realizovat. Peníze jsou určené na obnovu a rozvoj kvality života na venkově, občanské vybavenosti, kulturního dědictví a tradic, infrastruktury cestovního ruchu, venkovské turistiky, drobného podnikání, vzdělávání a šíření informací. Je také dobrou zprávou, že Místní akční skupina Sokolovsko aktuálně vyhlašuje výzvu číslo 6, pro kterou disponuje prostředky v předpokládané výši 21 milionů korun. Kdo bude chtít dotaci získat, neměl by s vypisováním žádosti otálet. Příjem žádostí je totiž stanovený na 31. května a 1. června letošního roku od 8.30 do 16.30 hodin v kanceláři MAS Sokolovsko se sídlem na náměstí Míru č.p. 230 v Březové.

Díky dotacím lze zabránit devastaci dědictví venkova na Sokolovsku. Dále pak přispět k obnově stávajících a rozvoji nových památek, kulturních tradic a hodnot. Tyto aktivity mají přispět k rozkvětu turistického potenciálu území, ke zlepšení vzhledu obcí, krajiny a především k nárůstu sounáležitosti zdejších obyvatel se svým domovem. V minulosti došlo v našem regionu k negativním jevům z hlediska péče o kulturní dědictví venkova. Proto MAS Sokolovsko při vyhlašování aktuální výzvy nezapomnělo na ochranu a obnovu zdejších památek. Ty totiž mohou sehrát významnou úlohu v rozvoji cestovního ruchu, díky kterému mají šanci vzniknout nové pracovní příležitosti. Venkovskou turistiku lze ale podnítit také například budováním rozhleden, pěších a lyžařských tras, vinařských stezek či hippostezek.  

Nabízené dotace jsou určené také na podporu zakládání nových a rozvoj existujících podniků nejmenší velikosti – mikropodniků, včetně nových živností v oblasti výroby, zpracování a služeb.

 

maska1.jpg

maska2.jpg

maska3.jpg