Jdi na obsah Jdi na menu
 

chlum2.jpg

Koncert v Chlumu přilákal početné obecenstvo. Foto: W. Schmidt

CHLUM SVATÉ MAŘÍ - Velmi vzácně uváděnou luterskou Mši F dur od Johanna Sebastiana Bacha a katolickou Missa solemnis D dur od jeho českého současníka Jana Zacha zažil do posledního místa zaplněný velký poutní kostel v Chumu Svaté Maří. Ten hostil v rámci Festivalu uprostřed Evropy velkolepý duchovní koncert mladého orchestru Concertino Ensemble Rostock složeného z mezinárodních studentů a absolventů rostocké Vysoké hudební a divadelní školy s pěveckým sborem Süddeutscher Kammerchor a sólisty pod taktovkou Gerharda Jenemanna z Frankfurtu nad Mohanem. Umělci přes své mládí projevili pozoruhodnou pokoru k interpretovaným bohoslužebným dílům i prostoru chrámu. Hudební vyjádření pokání, vnitřního očištění a oslavy Boží velikosti a milosti v Kristu provedli velmi citlivě a se zcela osobním zaujetím.

Úvodní Bachovo Kyrie kombinující cantus firmus katolické litanie s protestantskou duchovní písní "Kriste, Beránku Boží" zdůrazňující spasení z Boží milosti, nikoli lidských "náboženských výkonů", zaznělo ve svém kontrapunktu jako skutečně výmluvné spojení protestantské a katolické bohoslužebné hudby. V árii pro soprán a hoboj "Beránku Boží, který snímáš hříchy světa" zasáhla sopranistka Annika Gerhardsová festivalové publikum zvláště jímavou vroucností. Závěrečný sbor "Svatým Duchem", který je upravenou první větou starší autorovy kantáty "K tomu se zjevil Syn Boží", byl fascinující polyfonií s něžným citem a povznášející gradací k oslavnému finále.

Zachova Slavnostní mše D dur byla o poznání dramatičtější, kromě pěveckých sólistů v ní dominovaly i housle a dechy, sboru zde autor svěřil hlavně momenty rozvíjení zvukové nádhery, jako v úvodech Gloria a Sanctus nebo v recitativech. Apoštolské vyznání víry Credo přednesli němečtí hudebníci a pěvci na Chlumu velmi nadšeně jako extatické výkřiky radosti, což umocnily  česky zpěvné a prostší hudební motivy této části díla. Uprostřed jímavého starozákonního Sanctus "Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů" skvostně vynikl nesmírně jemný baryton Michaela Dahmena podbarvený smyčci. Finále gradovalo velmi zvolna a o to působivěji, prozářeno vroucným sólovým altem Kathariny Magiera až k závěrečné sborové oslavné modlitbě s hřmícími tympány.

Spojením protestantské a katolické hudby německého a českého autora mladí  umělci z různých evropských zemí v českém kostele působivě demonstrovali opomíjený duchovní rozměr současného mírového  propojování Evropy a jejích společných kulturních kořenů. V podobném duchu vyvrcholil Festival uprostřed Evropy včera závěrečným koncertem Sukova komorního orchestru s hobojistou Janem Adamusem v kostele svatých Petra a Pavla v saském Reichenbachu. (FUE)