Jdi na obsah Jdi na menu
 

pruvodce1.jpg

S průvodcem se dnes lidé mohou setkat například na Statku Bernard.

SOKOLOVSKO – Stát se vyškoleným průvodcem, který dokáže návštěvníkům poradit, jaká turisticky zajímavá místa se nacházejí na Sokolovsku a zároveň umí podat odborný výklad o historii obce a nejbližších památkách. Přesně taková příležitost se nyní nabízí účastníkům bezplatného vzdělávacího kurzu, který od 25. listopadu 2014 pořádá občanské sdružení Tradiční řemesla Bernard.

Přihlásit se mohou všichni, kdo na území MAS Sokolovsko podnikají v oblasti cestovního ruchu nebo mají v obci nastarosti propagaci a rozvoj turismu. Projekt je zkrátka určený každému, kdo se zajímá o území, ve kterém žije a je ochotný se o své znalosti a poznatky podělit s ostatními návštěvníky. Předávat dál historické zajímavosti a pověsti vázané k danému území, popřípadě odkázat zájemce i na tištěné materiály, kde lze nalézt ještě více konkrétních informací. Vyškolený odborník tak pomůže s propagací obce, rozšíří nabídku místní turistiky a přispěje k rozvoji venkovského cestovního ruchu.

Na území MAS Sokolovsko se nachází mnoho míst s velkým turistickým potenciálem. Výletníci ale mnohé z nich zatím neobjevili, propagační materiály na ně dosud často neupozorňují a ukazatele k nim nevedou. Jejich historie, význam či krása se tedy pouze tradují mezi místními obyvateli, dávné pověsti se přizpůsobují, rozšiřují, vznikají nové souvislosti a přibývají další zajímavosti.

Právě přístup k aktuálním informacím, následné získání nových zkušeností a dovedností je základem pro dobře fungující podnikání na venkově. „V poslední době se obce potýkají s problémy se stárnutím populace, mladí lidé z venkova odcházejí za prací a kulturním vyžitím do měst a tento fakt bude mít dramatický dopad na rozpočty obcí a tím i na budoucí rozvoj venkova. Zajištění možnosti zapojit místní obyvatelstvo do celoživotního vzdělávání přinese pozitivní výsledek v podobě zvýšení kvalifikace lidí žijících na venkově, jejich potenciálu a tím i rozvoje cestovního ruchu. Díky cenným informacím a tipům od vyškolených průvodců se turisté, kteří územím Sokolovska pouze projíždějí za jinými cíli na jiné území, zastaví a stráví zde delší dobu, aby poznali místa, o jejichž existenci do té doby nevěděli nebo jim nepřišla natolik atraktivní, aby stála za poznání,“ vysvětluje manažerka projektu Jana Šmídová.

Součástí výuky bude nejen teorie, ale i praktická průvodcovská cvičení a exkurze, během kterých získají účastníci kurzu vlastní zkušenost s vybranými turistickými produkty. Seznámí se s metodikou v cestovním ruchu, rozšíří si vědomosti o dějinách a geografii územní MAS Sokolovsko. Osvojí si také možnosti využití nejrůznějších moderních informačních technologií, ať už při tvorbě produktů či při přípravě propagačních tiskovin. „Účastníci se dozvědí, jaké jsou možnosti čerpání dotace pro rozvoj cestovního ruchu a na závěr si každý vyzkouší, co obnáší práce průvodce v praxi. Naplánované jsou totiž odborné exkurze v Královském Poříčí, Lokti a Sokolově,“ poznamenala Šmídová.

Na závěr vzdělávacího kurzu, který je rozložený do sedmi školících dní, obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování. Projekt s názvem „Vzdělaní pracovníci v cestovním ruchu – nová šance pro rozvoj Sokolovska” je realizován díky dotaci z Programu rozvoje venkova.

Termíny kurzu:

1. den - 25.11.2014 - Statek Bernard Královské Poříčí – od 15:00 do 19:20 hodin
2. den - 2.12.2014 - Statek Bernard Královské Poříčí – od 15:00 do 19:20 hodin
3. den - 9.12.2014 - Statek Bernard Královské Poříčí – od 15:00 do 19:20 hodin
4. den - 13.1.2015 - Statek Bernard Královské Poříčí – od 15:00 do 19:20 hodin
5. den - 20.1.2015 - Loket - před hradem – od 15:00 do 19:20 hodin
6. den - 28.1.2015 - Sokolov - před Parkhotelem – od 15:00 do 19:20 hodin
7. den - 7.2.2015 - Masopust v Královském Poříčí, Statek Bernard, dílny, hodovní síň -  od 9:30 do 18:40 hodin

Zájemci mohou psát na adresu tradicni.remesla@seznam.cz nebo volat na telefonní čísla 607 126 712 a 352 723 196.