Jdi na obsah Jdi na menu
 

23. 3. 2020

irop_mas_barva--4-.jpg

Již čtvrtým rokem vyhlašuje Místní akční skupina Sokolovsko (dále jen MAS) výzvy k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova. Tyto výzvy nabízejí možnost získání dotací do oblastí, kterými jsou například lesní cesty, podpora zemědělců a podnikatelů, rozvoj rekreačních funkcí lesa a rozvoj základní infrastruktury obcí. V našem území je o tyto výzvy velký zájem. Například pro podnikatele je výzva k předkládání žádostí o podporu přes MAS Sokolovsko jediný způsob, jakým si mohou zažádat o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova.

V tuto chvíli již 4. výzva MAS Sokolovsko v rámci Programu rozvoje venkova byla vyhlášena 2. března 2020 a příjem žádostí probíhá ve dnech 6. až 20. dubna přes systém Portál farmáře. V letošním roce vyhlašuje MAS Sokolovsko výzvu v celkovém objemu 21 milionů korun. A žadatelé mohou podávat své žádosti do těchto fichí:

  • Podpora zemědělských podniků – možno žádat na stavby, stroje a technologie v zemědělské prvovýrobě – alokace činí 4,1 miliony korun a výše základní podpory je 50 %,
  • Podpora lesnictví – možno žádat na výstavbu a rekonstrukci lesních cest – alokace činí 2 miliony a výše podpory je 90 %,
  • Podpora jiného drobného podnikání – možno žádat na stavební obnovu či novou výstavbu provozovny či malokapacitního ubytovacího zařízení, dále pak na pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost – alokace činí 3,2 miliony korun a výše podpory je 45 %,
  • Rozvoj rekreačních funkcí lesa – možno žádat na opatření k posílení rekreační funkce lesa, opatření k usměrňování návštěvnosti území, opatření k údržbě lesního prostředí a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa – alokace činí 1,5 milionu korun a výše podpory je 100 %,
  • Základní infrastruktura venkova – možno žádat na investice do veřejných prostranství v obcích, investice do základních a mateřských škol, investice na vybrané kulturní památky a investice do kulturních a spolkových zařízení včetně knihoven – alokace činí 10,2 milionu korun a výše podpory je 80 %.

V případě zájmu podání žádosti o dotaci přes MAS Sokolovsko či o bližší informace je možno kontaktovat Mgr. Michaelu Pollákovou, manažerku  Programu rozvoje venkova přes MAS Sokolovsko, tel. 731 112 671.