Jdi na obsah Jdi na menu
 

publicita-1.jpg

Reg. č. projektu CZ.06.4.59/0.0./0.0/15_003/0009315

SOKOLOVSKO - V předchozích 2 letech Místní akční skupina Sokolovsko (dále jen MAS) vyhlásila výzvy k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova, které byly mimo jiné zaměřené také na podporu rozvoje drobného podnikání na území MAS Sokolovsko. Mezi drobnými podnikateli byl o tuto podporu velký zájem.

Výzva k předkládání žádostí o podporu přes MAS Sokolovsko znamená pro podnikatele jediný způsob, kterým si mohou žádat o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova (v rámci Programu rozvoje venkova mimo výzvy MAS, mohou žádat pouze zemědělští podnikatelé).

V roce 2019 plánuje MAS Sokolovsko vyhlásit začátkem února svou 3. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova, ve které bude opět umožněno žádat drobným podnikatelům, kteří mohou využít dotaci na investiční výdaje, mezi které patří zejména stavební obnova či nová výstavba provozovny či malokapacitního ubytovacího zařízení, pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost. Výše podpory je 45 % pro malé podnikatele. Maximální výše způsobilých výdajů projektu (= výdaj, na který může být poskytnuta dotace a z které se počítá výše dotace 45 %) je stanovena na 1.500.000,- Kč a alokace na podporu drobného podnikání je stanovena na 3.000.000,- Kč.  Tato výzva bude vhodná zejména pro menší projekty.

V případě zájmu podání žádosti o dotaci přes MAS Sokolovsko, je doporučena konzultace podnikatelského záměru na MAS Sokolovsko, kontaktní osoba Mgr. Michaela Polláková, tel. 731 112 671.