Jdi na obsah Jdi na menu
 

most1.jpg

Výstavba obchvatu má přinést odlehčení dopravy v centru Sokolova.

SOKOLOVSKO - V programu odstranění ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji pokračují v regionu práce na naplánovaných projektech. Vedení Karlovarského kraje chce ale jednat o získání dalších peněz na dlouhodobě připravené akce.

Během dvou let bude ve městě Sokolov dokončena poslední etapa západního obchvatu. „Výstavba této poslední části obchvatu znamená pro obyvatele Sokolova výrazné odlehčení dopravy především v centru města, tam by se měl postupně zmírnit provoz hlavně nákladních vozů. Jedná se o část z kruhové křižovatky na ulici Kraslická ke křížení komunikace Citice – Sokolov, kde bude osazena mostní konstrukce přes kolejiště Sokolov – Kraslice a Sokolov – Cheb a řeku Svatavu,“ uvedl krajský radní Josef Hora. Západní obchvat se skládá ze tří částí, dvě jsou již uvedeny do provozu. Celkové náklady všech částí obchvatu dosahují 387 milionů korun.

V současné době se připravují pro nejbližší jednání meziresortní komise jmenované Vládou ČR další dva projekty. Prvním je Lesopark v Chodově a druhým poslední část kanalizace v obci Chlum Svaté Maří. Karlovarský kraj má schválené ještě tři projekty – jde o akce „Plochy pro rozvoj Habartova“, „Revitalizace Starosedelského potoka“ a „Cyklostezka na rekultivovaných výsypkách“, s nimiž se počítá v harmonogramu Ministerstva financí ČR k vyhlášení výběrových řízení v roce 2016 a 2017.

Bohužel kraj již skoro vyčerpal finance v rámci zmíněného programu. „Na červencovém jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR s krajskými tripartitami jsem premiéra a přítomné členy vlády jménem vedení Karlovarského kraje požádal o podporu státu při pokračování financování regionálních projektů, které řeší zahlazování následků dlouhodobé těžby uhlí a dalších nerostů. Při schvalování celkové částky 15 miliard v rámci usnesení vlády z roku 2002 se nepočítalo s odpočtem DPH, a tak na připravené projekty obcí a dalších subjektů zasažených těžbou nezbývají finanční prostředky,“ uvedl náměstek hejtmana Miloslav Čermák.

Karlovarský kraj má v zásobníku revitalizační projekty s předpokládanými náklady celkem okolo 500 milionů korun. „Proto chceme i dále jednat o tom, aby náš kraj, který stát zařadil mezi strukturálně postižené regiony, mohl získat další finance na uskutečnění připravených projektů,“ uzavřel Josef Hora.