Jdi na obsah Jdi na menu
 

hut1.jpg

Významná technická památka - Huť v Šindelové. Foto: Otakar Mika

KRASLICKO - Lidé, kteří si váží kulturních památek a snaží se je zachovat jako dědictví předků, hledají pomoc u obcí a měst, na kraji nebo na Ministerstvu kultury. Pomáhají nadace a firmy, které cítí svoji společenskou odpovědnost. Karlovarský kraj zvýšil svoji podporu na obnovu v letošním roce na 10 milionů korun. Na svém posledním zasedání schválila Rada Karlovarského kraje podporu také památkám v Kraslicích a v našem okolí. Představme si postupně jednotlivé památky, které jsou chloubou našeho města a okolí a také představme živé lidi, kteří za obnovou těchto krásných památek stojí.

Huť v Šindelové, nebo také vysoká pec, je na evropské mapě významných technických památek. Donedávna byla v publikacích uváděna jako chátrající a k zániku odsouzená památka. Takové nechtěné dítě. Původní vlastník pozemku se k památce neznal, a ani stát se k vlastnictví přiznat nechtěl. Do celé situace ovšem vstoupil Ing. Jiří Hrůza. A beznadějná situace se pod tlakem této buldočí osobnosti začala radikálně měnit. S pomocí vedoucí stavebního úřadu v Kraslicích Ing. Ivy Harapátové stát svoje stanovisko změnil a vlastnictví památky přiznal. Ing. Hrůza se stal zakladatelem a prvním předsedou Spolku pro zachování hutě v Šindelové, na který stát Huť bezúplatně převedl.

Ing. Hrůza Spolek ještě jednou „založil“ i finančně, a tak mohl Spolek vykoupit i související pozemek. Obnovit téměř zcela zničenou památku vyžaduje obrovské úsilí, peněz a času. Vyklizení veškerého nepořádku, odstranění náletů dřevin a zpracování projektové dokumentace je pouze začátek. Odvalit popadané balvany tolik neunaví jako zpracování žádostí o příspěvky a dotace. Na vlastní oči se můžeme přesvědčit, že tuhle dřinu zvládá Ing. Hrůza s přehledem a bez ohledu na svůj věk a zdraví. Pro letošní rok pro Huť získal od Karlovarského kraje 500 000,-Kč. Od Ministerstva kultury dokázal získat finanční příslib ve výši 900 000,-Kč. K tomu se musí ovšem připočítat částka vlastního podílu, která také není malá. Je ctí města Kraslice, že na obnovu této památky také přispělo.

„První hamry v Šindelové se připomínají po roce 1350, vysoká pec je doložena od roku 1757. Současná pec ve starším hutním areálu pochází z roku 1818 a provozoval ji rod Nostitzů. Tato Huť je poslední významný doklad historické hutní výroby v Krušnohoří.“ /citace: „Industriální topografie“ – CVUT Praha 2011/.

V současnosti na Huti probíhají rekonstrukční práce a je možné si jí prohlédnout pouze zpovzdálí. Ovšem hned u stavební zábrany si lze snadno opsat číslo účtu Spolku pro zachování hutě v Šindelové a podle svých možností přispět na záchranu tohoto našeho skvostu.

Otakar Mika