Jdi na obsah Jdi na menu
 

  bouda_motorkar.jpg

 Velkou vášní Miroslava Boudy je jízda na nadupané mašině značky Triumph.

BŘEZOVÁ – Celou řadu vizí a plánů do budoucna má město Březová. V oblasti rozvoje cestovního ruchu chce zejména dokončit přestavbu bývalého kulturního domu, kde by měla vzniknout expozice historie a současnosti elektrárny Tisová. Velký potenciál mají také naučné stezky po zaniklých vsích na Březovsku. Jak sám říká starosta města Miroslav Bouda nápadů a projektů má Březová spoustu. A že nejsou liché, o tom svědčí neustálý rovoj tohoto malebného městečka, kde dnes žije přibližně 2750 obyvatel.  

Pane starosto, o Březové je známo, že je městem, kde oproti jiným obcím v posledních letech přibývá počet obyvatel. Čím to podle vás je?

Pravdou je, že oproti jiným okolním městům a obcím u nás úbytek obyvatel není.  Myslím si, že to je především důsledkem dlouhodobé bytové politiky u nás na Březové. Byla vystavěna celá řada bytů v takzvaných prolukách, mnoho bytů se též vybudovalo v půdních vestavbách a v neposlední řadě se dynamicky rozvíjí stavby rodinných domů nejen v Březové, ale také v integrovaných částech našeho města. A s radostí mohu konstatovat, že je velký zájem žít a bydlet na Březové či v okolních vesnicích. 

Kam byste pozval návštěvníka Březové, který by k vám přijel vůbec poprvé?

Zde bych to rozdělil na dvě roviny. První, kterou bych mohl nazvat asi jako městská, zábavní, sportovní, je nedávno zbudované Multifunkční centrum Březová, kde se nachází multifunkční herna – bowling, squash, simulační plátno, atd. Případně bych ho vzal na některou z celé řady kulturních, společenských a sportovních akcí, kterými je život v Březové bohatě protknut. Někdy se jedná o akce na evropské či celosvětové úrovni.

Druhou rovinu bych mohl nazvat ´seznámení s okolím Březové´. Za návštěvu stojí nedaleký lesopark s navazujícím golfem, byť není v našem správním území, ale je velmi hojně navštěvován. A našimi občany a dalšími návštěvníky. A samozřejmě jako perlu vnímám okolí Březové - Slavkovský les s našimi přidruženými vesničkami, kde je celá řada zajímavostí, například dnes je hojně navštěvována Kamenická kaplička s vyhlídkou, Kostelní Bříza s velmi dobrým pohostinstvím a udržovaným místním ´zámeckým´ parkem. Nemohu též zapomenout na Rudolec, kde se nedávno dokončila úprava veřejných prostranství s navazujícími budovami se sportovním a rekreačním zázemím, a dále také okruh po bývalých zaniklých vesničkách v našem správním území. Za zmínku stojí ideální podmínky pro pěší turistiku, nordicwalking a výlety na horských kolech. V zimním období jsou zase udržované běžecké stopy, takže existuje celá řada možností a případný návštěvník má z čeho vybírat.

Stále se debatuje o tom, jak zvýšit turistický ruch a přilákat výletníky do našeho kraje. Co je podle Vás potřeba udělat, aby se to dařilo?

Dle mého názoru, pokud budu mluvit o správním území Březové, nám chybí jakési turistické výletní ubytování se souvisejícími službami. I když první vlaštovky se již objevují na Kostelní Bříze, kde místní nadace coby provozovatel tamního pohostinství nabízí vedle stravovacích služeb i možnost ubytování. Dále mi chybí dynamičtější spolupráce s nedalekým Sokolovem, například propojení cyklostezek Sokolov – Slavkovský les, společná propagace turistických možností nejen v přímo v Sokolově, ale též v okolních obcích. Dále vidím velký nedostatek v katastrofálním stavu komunikací nižších tříd, viz směr Arnoltov a Lobzy, i když v současné době začínají postupné opravy. A další problém vidím ve velmi složitém jednání využívání lesních cest v majetku Lesů ČR k realizaci tolik žádaných cyklostezek z Březové směrem na Rovnou s možností pokračovat až na Mariánskolázeňsko. Podobné je to též s běžeckými stopami, kdy je mnohdy velmi složité nalézt dohodu.

Jaké plány do budoucna má Březová v oblasti rozvoje cestovního ruchu?

Je jich celá řada, uvedu snad pouze ty nejvýznamnější. Dokončení druhé etapy přestavby bývalého kulturního domu, kdy tento zrekonstruovaný objekt bude sloužit nejen březovským občanům, ale též případným turistům a návštěvníkům z okolí. Zde by měla vzniknout mimo jiné též expozice historie a současnosti nedaleké elektrárny Tisová a řada různorodých prostor pro konání celé řady kulturně společenských aktivit. Velký potenciál vidím též v další etapě budování tras po zaniklých vsích. A rádi bychom též opětovně obnovili provoz pohostinství v nedaleké Kamenici. Máme již platné stavební povolení pro výstavbu malé ubytovací kapacity v Rudolci, jedná se o rekonstrukci ve stávající budově místní hospůdky. A určitě bych také rád intenzivně podporoval nadaci Kostelní Břízy, která se v současné době snaží postupně rekonstruovat bývalý kostel, bývalou základní školou a další objekty, v nichž organizuje různorodé kulturní aktivity - koncerty, přednášky, prezentace atd.

Jak vidíte vaše město za takových dvacet let? Co se podle vás změní? 

Pevně věřím, že v Březové a v jejím okolí nalezne svůj domov celá řada dalších obyvatel. Změní se struktura, zcela určitě také věková a naplní se snad i celá řada námětů a vizí, které jsou obsaženy v nedávno schváleném dlouhodobém plánu rozvoje. Ten zahrnuje výstavbu rodinných domů v takzvané lokalitě Výsluní, výstavbu dalších sportovních zařízení, realizaci již zmiňované rekonstrukce bývalého domu kultury a celou řadu dalších záměrů nejen ve městě, ale též přidružených okolních vesničkách. Mým velkým snem je, aby se jednou Březová s okolními vesničkami dostala alespoň na hranici 5 000 obyvatel.

Vaší velkou zálibou je jízda na motorce. Prozraďte čtenářům, kam na vašem nadupaném stroji nejraději vyrážíte?

Je pravdou, že v současné době je to moje největší záliba. Pohodová jízda na motorce mi přináší opravdu tolik potřebný relax. Poznal jsem též celou řadu kamarádů motorkářů, se kterými se pravidelně scházím. Nejraději vyrážím na motorce typu chopper značka Triumph, je to tak trochu rarita. Obsah motoru této motorky je neskutečných 2300 cm3 a teď již bude mít desáté výročí svého ´narození´. Je to nádherná mašina anglického výrobce.