Jdi na obsah Jdi na menu
 

mezinar_den1.jpg

Prvního října slaví v léčebně společně senioři i lékaři. Foto2x: DOP-HC

DOLNÍ RYCHNOV - Prvního října si v Domě ošetřovatelské péče v Dolním Rychnově připomínají v jediný den dva mezinárodní dny – den seniorů a den lékařů. Oba jsou totiž v kalendáři právě v první říjnový den, a protože rychnovské zařízení provozuje léčebnu i domov pro seniory, mohou zdejší lékaři a senioři v léčebně i v domově slavit společně.

Program Mezinárodního dne seniorů a dne lékařů je primárně určen klientům a jejich příbuzným a známým a také zaměstnancům, je však otevřen i pro veřejnost. Na programu je přednáška lékařů léčebny na dvě témata: Parkinsnova choroba a Zásady stravování seniorů. Přednášející jsou primář léčebny MUDr. Jiří Zelenka a MUDr. Jana Černá. Dnes dále vystoupí pěvecký sbor Zvonek ze ZUŠ Sokolov pod vedením paní Plaché. Součástí akce je i výstava tvorby ručních prací a výtvarné tvorby pacientů a klientů a fotografií z denních činností. Program bude pokračovat ještě 8. října, kdy do léčebny zavítají žáci a studenti dvou sokolovských škol v rámci celorepublikového projektu.

Mezinárodní den seniorů si svět připomíná od 1. října 1998. Právě toho dne byl totiž Organizací spojených národů vyhlášen rok 1999 Mezinárodním rokem seniorů. Den seniorů je oslavou všeho, co společnosti přináší staří lidé. Zvyšuje povědomí o problémech, se kterými se potýkají. V roce 1998 byly formulovány i Zásady OSN pro seniory. V souvislosti s životem ve zdravotních a sociálních zařízeních jsou to hlavně zásady participace, tedy uznání a respektování stáří jako normální součásti života, dále zásada důstojnosti, což je právo na důstojnost života a to zejména v situaci nesoběstačnosti způsobené chorobou či zdravotním postižením, a konečně je to zásada péče, která starším lidem umožní zachovat či navrátit optimální možnou úroveň fyzické a duševní pohody.

V léčebně a domově pro seniory v Dolním Rychnově se s ohledem na tyto zásady zaměřují na péči o seniory se sníženou soběstačností, kteří jsou závislí na péči druhé osoby. Přitom se tu snaží své zdravotní a sociální služby provázat. „Pacient z léčebny přichází do domácího prostředí, kde je našimi službami poskytována domácí péče nebo také pečovatelská služba, anebo přechází z léčebny do našeho sociálního zařízení Domov pro seniory Vila Maria,“ říká k tomu ředitelka DOP-HC Magdalena Radošová.

mezinar_den3.jpg

K zásadě důstojnosti starších lidí ve zdravotní a sociální péči dodala: „Zakládáme si na tom, aby byla u našich pacientů a klientů dodržována jejich práva, zejména právo na důstojné zacházení a péči. Máme pro to písemně stanoveny vnitřní pravidla. Vedoucí pracovníci sledují, zda jsou práva pacientů a klientů dodržována a zda je péče poskytována v souladu s našimi pravidly. Spokojenost zjišťujeme přímo od klientů třeba i anonymním dotazníkovým šetřením, komunikujeme také s rodinnými příslušníky.“

Dalšími konkrétními prvky důstojného zacházení je chování personálu ke klientům. „Při vstupu do pokoje by měl personál vnímat, že pacient či klient má mít určité soukromí. Jde také o dodržení imtimity při ošetřování a hygieně, například používáním zástěn na vícelůžkovém pokoji. Snažíme se také potlačovat některé neduhy v přístupu ke klientům, např. aby personál seniory nepoučoval a vnímal klienta jako rovnocenného partnera. Jde tu i o to respektovat určité zvyky a potřeby klientů. Záleží nám na tom, aby pacienti byli od zdravotnického a ošetřovatelského personálu správně informováni o všech prováděných úkonech, na což má pacient právo,“ přiblížila ředitelka léčebny.

aku