Jdi na obsah Jdi na menu
 

5. 2. 2019

publicita.jpg

Reg. č. projektu CZ.06.4.59/0.0./0.0/15_003/0009315

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) mohou obce, školy, poskytovatelé sociálních služeb, sociální podniky či vlastníci významných památek žádat o finanční podporu na své investiční záměry. Prostřednictvím MAS Sokolovsko bylo v roce 2017 a 2018 podpořeno celkem 27 projektů v IROP. Nejvíce z nich bylo zaměřeno na bezpečnou dopravu. Jiné projekty se týkaly infrastruktury pro vzdělávání (např. vybudování nového pavilónu MŠ, rekonstrukce odborných učeben). Dále byly vybrány k finanční podpoře projekty na infrastrukturu pro sociální podnikání a sociální služby, parkoviště, rekonstrukci hasičských zbrojnic, pořízení nové hasičské cisterny a také restaurování části mobiliáře poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu Svaté Maří.

Bohužel objem finančních prostředků distribuovaných pomocí místních akčních skupin je omezený a tak nemohou být uspokojeny všechny potřeby obcí a dalších subjektů. Také pravidla dotačního titulu umožňují podpořit jen určité zaměření projektů.

Hned na počátku roku 2019 vyhlásila MAS Sokolovsko čtyři výzvy v IROP. Žadatelé mohou podávat žádosti o podporu zaměřené na dopravu, sociální inkluzi, infrastrukturu základní škol a předškolního vzdělávání a památky. Pokud Vás zajímají podrobnosti k dotačním možnostem z IROP, můžete se obrátit na Ing. Markétu Hendrichovou (hendrichova@mas-sokolovsko.eu, 604 170 443).