Jdi na obsah Jdi na menu
 

6. 4. 2020

irop_mas_barva--4-.jpg

MAS Sokolovsko vyhlásila začátkem dubna dvě výzvy v programovém rámci CLLD IROP MAS Sokolovsko. Výzvy jsou zaměřeny na infrastrukturu cyklodopravy a základní škol. V tomto krátké příspěvku představujeme základní parametry výzev.

Příjem žádostí o podporu je do 13. 7. 2020 prostřednictvím sytému MS2014+. Dotace je 95 %, maximální limit celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 6 mil. Kč u cyklodopravy a 3 846 094,19 Kč v infrastruktury základních škol, minimální výše celkových způsobilých výdajů je 400 tis. Kč. Žadatel může podat pouze jednu žádost o podporu do každé z výzev. Kritéria věcného hodnocení jsou podobná jako u výzev v minulých letech, nicméně vzhledem k nouzovému stavu v době vyhlášení výzev a zejména nejistoty ohledně doby trvání nouzového stavu bylo vyškrtnuto kritérium prokazující projednání záměru se zástupci cílových skupin. Naopak přibyla nová specifická kritéria zaměřená na návaznost projektu na strategický dokument obce nebo mikroregionu, venkovní mobiliář a zeleň a u cyklodopravy také na komplexnost projektové dokumentace a odtok srážkových vod ze zpevněných a zastavěných ploch.

Výzvy IROP jsou zveřejněny zde: http://mas-sokolovsko.eu/sclld/vyzvy/irop/

Připravované projekty můžete konzultovat s manažerkou MAS Sokolovsko.

Dále je třeba poděkovat realizátorům projektů a členům orgánů MAS Sokolovsko za skvělou práci v minulých letech. Díky tomu, že jsme v MAS Sokolovsko prokázali, že umíme připravit projekty a čerpat alokaci IROP dle stanovených finančních plánů, obdržela naše MAS navýšení alokace v IROP o více než 8 mil. Kč. O využití této nové alokace rozhodne valná hromada partnerů MAS Sokolovsko. Jednou z možností je navýšení výzev vyhlášených v letošním roce.

Ing. Markéta Hendrichová